Katarina Genar

Katarina Genar

Katarina Genar är en populär barnboksförfattare som är känd för sina spännande böcker. Hon har i många år varit verksam som skollogoped. Som barnboksförfattare anlitas hon av skolor för att inspirera elever till läsning och skrivning.
 

Produkter av Katarina Genar