Katarina Wattman

Katarina Wattman

Katarina Wattman är legitimerad och Aretemeriterad gymnasielärare i svenska som andraspråk, samhällskunskap, engelska och historia. Hon är undervisande lärare och utvecklingsledare för språkintroduktion på Kungsholmens västra gymnasium i Stockholm. 

Produkter av Katarina Wattman