Se samhället! Grundkurs i samhällskunskap

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Se samhället! är ett läromedel för elever på introduktionsprogram som strävar efter ett betyg i samhällskunskap för årskurs 9. Läromedlet passar även utmärkt på den grundläggande vuxenutbildningen. Även klasser på högstadiet där man behöver arbeta med svenska språket skulle kunna använda Se samhället! som läromedel.

Faktatexterna är enkelt skrivna så att eleverna kan ta till sig materialet och få stöd i sin språkutveckling. Texterna är kopplade till många bilder och illustrationer, innehållet illustreras med hjälp av både text och bild. Svåra ord förklaras genomgående och varje avsnitt avslutas med faktafrågor, reflekterande frågor samt språkuppgifter som utvecklar elevernas språkliga kompetens. Kopplat till den tryckta boken finns ett digitalt lärarmaterial med ytterligare övningar och uppgifter.

Se samhället! i korthet:
• ger möjlighet för eleven att nå målen för grundläggande vuxenutbildning samt samhällskunskap i årskurs 9
• ger stöd i språkutvecklingen
• faktatexter kopplade till bilder och teckningar

  • Artikelnr: 40696366
  • Sidor: 184
  • Upplaga: 1.5
  • Utgivningsår: 2018