Se samhället!, digitalt läromedel, lärare, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Se samhället! är ett heltäckande digitalt läromedel för elever på introduktionsprogram som strävar efter ett betyg i samhällskunskap för årskurs 9. Läromedlet passar även utmärkt på den grundläggande vuxenutbildningen. 

Aktuellt innehåll med språkstöd
Med Se samhället får du ett digitalt läromedel med hög kvalitet och med ett innehåll som alltid är aktuellt. Det är ett läromedel som både är en faktabok i samhällskunskap och en övningsbok i svenska.

Lärarstöd 
Lärarmaterialet är mycket fylligt. Här finns begreppsordlistor, ytterligare arbetsuppgifter, språkövningar, självbedömningsmatriser, introduktion till språkutvecklande arbetssätt för icke-svenska som andraspråkslärare, länksamlingar med mera.

Flexibel struktur
Du som lärare kan enkelt anpassa innehållet. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.
 

  • Artikelnr : 51108780