Lars Svedberg

Lars Svedberg

Lars Svedberg är legitimerad psykolog och docent i pedagogik vid Karlstads universitet. Han har gedigen erfarenhet av lärarutbildning, skol¬ledarutbildning och kompetensutveckling inom offentlig, ideell och privat sektor. Lars forskar om skolchefers samspel med rektorer och andra aktörer liksom tillitsdilemman inom organisationer.

Produkter av Lars Svedberg