Lars Svedberg

Lars Svedberg

Lars Svedberg är docent och legitimerad psykolog vid Karlstads universitet. Han har gedigen erfarenhet av lärarutbildning, ledarutbildning och kompetensutveckling inom offentlig, ideell och privat sektor. Lars forskar om skolchefers samspel med rektorer och aktörer liksom tillitsfrågor inom organisationer.

Produkter av Lars Svedberg