Lena Steen

Lena Steen

Lena Steen är 1–7 lärare i Malmö med många års erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever på både låg-och mellanstadiet. Lena har också erfarenhet av att arbeta som förstelärare med fokus på språkutvecklande undervisning i Malmö stad.
 

Produkter av Lena Steen