Nina Thelander

Nina Thelander

Nina Thelander är lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Hennes forskning omfattar studier av barn och ungas rättigheter i utbildning med fokus på undervisning och lärande, skolans demokratiuppdrag och hur barn och barndom konstrueras och villkoras i olika utbildningskontexter.

Produkter av Nina Thelander