Nina Thelander

Nina Thelander

Nina Thelander är lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Förutom intresset för barns och ungas rättigheter i olika internationella utbildningskontexter är Ninas forskningsintresse särskilt inriktat mot frågor som handlar om undervisning av rättigheter. Ett annat intresse är rättighetsutbildning inom lärarutbildningarna. Nina deltar i olika nationella och internationella samarbeten, nätverk och utbyten på forskarnivå såväl som på grundutbildningsnivå.

Produkter av Nina Thelander