Solveig Hägglund

Solveig Hägglund

Solveig Hägglund är professor emerita i pedagogik och har tidigare varit anställd vid Karlstads universitet. Hennes forskning har omfattat studier av förskolebarn och yngre skolbarn med fokus på kamratkulturer, värdefrågor, mobbning och barns rättigheter.

Produkter av Solveig Hägglund