Solveig Hägglund

Solveig Hägglund

Solveig Hägglund är professor emerita i pedagogik, tidigare anställd vid Karlstads universitet. Hennes forskning omfattar studier av barn och barndom med fokus på bland annat kamratkulturer, mobbning, värdefrågor och barns rättigheter. Främst har hennes forskning riktats mot förskolebarn och yngre skolbarn.

Produkter av Solveig Hägglund