Naturvetenskapens bärande idéer för förskollärare 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Att arbeta med naturvetenskap i förskolan är ett utmanande, spännande och roligt uppdrag. Alla har vi väl förundrats över barns nyfikenhet och goda observationsförmåga när de möter naturvetenskapliga fenomen. Många förskollärare berättar också att det är tacksamt att arbeta med naturvetenskap. Ämnesområdet är stort och det kan vara svårt att som förskollärare få en överblick och veta vad man ska läsa in sig på för att få idéer till relevanta uppgifter att göra tillsammans med barnen.

Den här boken handlar om de bärande idéerna i naturvetenskap och är tänkt att stödja förskolläraren i strävan att få grepp om det viktigaste innehållet. Ambitionen är att dra upp de stora linjerna snarare än att ge en heltäckande beskrivning. Exempel från vardagliga sammanhang används för att visa på bärkraften i dessa idéer.

Den nya upplagan är reviderad i enlighet med förskolans nya läroplan (Lpfö 18).

  • Artikelnr : 51103969
  • Sidor : 248
  • Upplaga : 2.3
  • Utgivningsår : 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 8, 2020.
Lektör Marianne Ericson

Den här andra upplagan är reviderad i enlighet med förskolans nya läroplan (Lpfö18). Man vill stödja förskollärarna och ge dem redskap för att hitta det viktigaste innehållet i naturvetenskapen. I varje kapitel beskrivs teorier och relevanta begrepp samt diskuteras vardagliga fenomen och samband. Ämnen som tas upp är bland annat: materia, kraft och rörelse, energi och universum. För att genomföra en bra verksamhet på förskolan krävs att pedagogerna har en god kunskap. I boken får man ett gediget faktaunderlag för planering och genomförande. Den har en trevlig layout med många fotografier, teckningar och korta stycken. Boken är mycket användbar även för lärare i grundskolan samt för pedagoger under utbildning.