Räknespår matematik i förskoleklass, grundbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Räknespår är ett finlandssvenskt läromedel för elever i förskoleklass och följer den svenska läroplanen. Här läggs grunden för ett matematiskt tänkande genom fokus på talförståelse, språkutveckling och begreppsbildning. I diskussioner och lekar använder eleverna sifferord och jämförelseord med nära koppling till vardagliga situationer.
 
Räknespår Grundbok består av nio kapitel som följer årstiderna med naturnära teman. Innehållet har fokus på talförståelse utifrån ny finländsk forskning med centrala grundläggande matematiska begrepp.

Utvecklar elevens talförståelse
I gemensamma aktiviteter, diskussioner, lekar och eget skapande använder eleven räkneord och tal upp till 10. Med hjälp av talbilder och talens användning i olika räknehändelser får eleven uppleva hur matematik kommer till användning i verklighetsnära situationer. 

Integrerar matematik och språk
Genom aktiviteter och en språkanvändning får eleven erfarenhet av matematiska begrepp. Räknehändelser via bilder och konkreta situationer inspirerar eleven att använda matematikens språk. 

Ökar barnets medvetenhet om vår miljö

Bokens illustrationer och temaområden har hämtats från närmiljön och bidrar till att lyfta fram miljöfostran i matematiska aktiviteter. Bilderna följer årstidernas växlingar och inspirerar eleverna till att upptäcka matematikens användning i vår omgivande miljö. Den egna närmiljön är en naturlig utgångspunkt för gemensamma aktiviteter och diskussioner
 
Två ark med aktivitetskort medföljer boken.

Innehåll: Räkneord och siffror 0-10, likheter och skillnader, mönster, geometriska former, jämförelser, delning och mätning.

Räknespår i korthet:
• Utvecklar elevens talförståelse
• Integrerar matematik och språk
• Ökar elevens medvetenhet om vår miljö

  • Artikelnr : 51105703
  • Sidor : 72
  • Upplaga : 1.5
  • Utgivningsår : 2021