Räknespår matematik i förskoleklass, lärarhandledning

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Räknespår är ett finlandssvenskt läromedel för elever i förskoleklass och följer den svenska läroplanen. Här läggs grunden för ett matematiskt tänkande genom fokus på talförståelse, språkutveckling och begreppsbildning. I diskussioner och lekar använder eleverna sifferord och jämförelseord med nära koppling till vardagliga situationer. 

Räknespår lärarhandledning innehåller:
Lärandemål till alla uppslag ur elevboken, som tydligt visar vad eleven tränar på. 
Konkret material: Här finns förslag på vilka enkla konkreta material som kan vara bra att använda utöver de två aktivitetskorten som medföljer grundboken.
Gemensamma aktiviteter: Varje nytt matematiskt innehåll introduceras med gemensamma diskussioner och aktiviteter för att synliggöra tankeformer och begrepp.
Arbete i boken: Här får du didaktiska tankar och tips på frågor du kan ställa till eleverna. 
Räknegåtor: Tips på räknegåtor för att väcka elevernas nyfikenhet.
Utematematik: Förslag på matematiska aktiviteter kopplade till målen, som också ökar medvetenheten om vår miljö.
Kopieringsunderlag: Utvärdering för att följa varje elevs lärandeprocess, extra träning. 

Räknespår lärarhandledning
i korthet:
• Förslag på gemensamma aktiviteter
• Befäster elevens språkanvändning och talförståelse
• Ökar medvetenheten om vår miljö

  • Artikelnr: 51105710
  • Sidor: 56
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2021