Barns lärande och växande, elevbok, 2a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Barns lärande och växande är ett läromedel skrivet för gymnasieskolans kurs med samma namn. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb.

Barns lärande och växande tar upp barns utveckling och levnadsvillkor, hur barn samspelar i kamratgruppen och vilken betydelse media har för dagens barn. Läromedlet har en tydlig koppling till kursplanen med ett kapitel för varje punkt i det centrala innehållet. Barns lärande och växande resonerar kring frågor som: Hur tänker barn? Vad betyder föräldrarna för barnens utveckling? Får barn större utrymme idag än de fick för femtio år sedan och i så fall varför?

Detta är andra upplagan av läromedlet och det innehåller fördjupningar i relevanta ämnen samt uppdaterad statistik.

Barns lärande och växande i korthet:
• består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb
• har en tydlig koppling till kursplanen med ett kapitel för varje punkt i det centrala innehållet

  • Artikelnr: 51101705
  • Sidor: 240
  • Upplaga: 2.5
  • Utgivningsår: 2019
Recensioner

[...] Denna andra upplaga av boken [...] har uppdaterats med bl.a. aktuell statistik. Den inleds med barns utveckling inom olika områden, t.ex. motoriskt, emotionellt och intellektuellt. Författaren beskriver hur synen på barn utvecklats genom tiderna och hur små och stora förändringar kan påverka barnen. Phillips betonar gruppens betydelse för barnets sociala kompetens och empatiska förmåga. [...] Texten varvas med fallbeskrivningar och diskussionsuppgifter, varje kapitel avslutas med en sammanfattning och instuderingsfrågor. En ordlista och detaljerad innehållsförteckning avslutar. En lättläst och intressant bok med trevlig layout och många fotografier.

Publicerad i BTJ-häftet nr 11, 2019
Lektör Marianne Ericson