Etnicitet och kulturmöten, elevbok, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Etnicitet och kulturmöten är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb.
Etnicitet och kulturmöten innehåller fem teman:
  • Kulturbegrepp
  • Kulturmöten i Sverige
  • Migration
  • Migrationspolitik
  • Den mångkulturella debatten
Detta är den andra upplagan. Den har uppdaterats med ny statistik, vissa omskrivna texter och åtta stycken fördjupningar inom aktuella ämnen.  

Etnicitet och kulturmöten är ett modernt läromedel som tar upp kursens centrala innehåll: olika etniciteter och kulturer i Sverige och andra delar av världen, migration och dess påverkan samt kultur- och migrationsdebatten i det mångkulturella samhället.
Etnicitet och kulturmöten diskuterar frågor som: Vad är svensk kultur? Vilka kulturkrockar uppstår i dagens svenska samhälle? Varför migrerar människor? Hur arbetar man politiskt för att främja integration?
  • Artikelnr: 51102009
  • Sidor: 240
  • Upplaga: 2.4
  • Utgivningsår: 2020
Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häfte nr 22, 2020
Lektör Magnus Öhrn

[...] Varje kapitel i boken tar upp en punkt i kursens centrala innehåll. I det första kapitlet diskuteras kulturbegreppet, bl.a. i förhållande till etnicitet, nationalitet och religion. I nästa belyses olika kulturmöten i Sverige och i de två följande tas migrationen och migrationspolitiken upp. Det avslutande kapitlet ägnas åt den mångkulturella debatten. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och innehåller diskussions- och instuderingsfrågor. I den nya upplagan har statistiken uppdaterats, varje kapitel försetts med förslag på fördjupningar och ett än mer nyanserat och prövande resonemang kring vad en svensk kultur är och vad som påverkar den. Boken är skriven i god pedagogisk anda, med belysande exemplifieringar, ordförklaringar och, med tanke på ämnets natur, välavvägda formuleringar. Med de förändringar och uppdateringar som gjorts framstår boken som än mer användbar. [...]

Helhetsbetyg: 4/5