Fritids- och friskvårdsverksamhet, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Fritids- och friskvårdsverksamhet är ett läromedel skrivet för gymnasiekursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb.

Fritids- och friskvårdsverksamhet innehåller tolv teman:
Fritids- och friskvårdsverksamheter
Idé, mål och planering
Marknadsföring
Lagar och regler
Arbetsmiljö
Drift och underhåll
Första hjälpen
Kundbemötande
Genomföra aktiviteter
Fritid, friskvård och funktionsnedsättningar
Samarbete
Yrkesroll och ledarskap

Läromedlet ger grundläggande kunskaper i drift och underhåll, regler och riktlinjer, marknadsföring, entreprenörskap, kundbemötande och arbetsmiljö inom fritids- och friskvårdssektorn. Det finns en tydlig koppling till kursplanen för kursen fritids- och friskvårdsverksamhet, med ett kapitel för varje punkt i det centrala innehållet. Fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, uppgifter och instuderingsfrågor gör att eleverna själva kan vara aktiva i sitt lärande.

Fritids- och friskvårdsverksamhet i korthet:
• består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb
• ett läromedel med tydlig kursanpassning
• ett lättläst, nyskrivet läromedel anpassad efter Gy11
• lärarhandledning och lärarwebb innehåller inspirerande extramaterial

  • Artikelnr: 40675750
  • Sidor: 224
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2012
Recensioner

 

Del av recension från BTJ

Häftepos: 12109169

Lektör: Annette Sjöberg

 

 

Boken Fritids- och friskvårdsverksamhet är en grundläggande lärobok för gymnasieskolans elever som utbildar sig inom dessa områden. Den består av tolv kapitel som vart och ett tar upp ett centralt tema. Först presenteras de olika verksamheter som ingår i fritids- och friskvårdssektorn, drift, ekonomi, mål och planering. Därefter följer kapitel som bland annat tar upp lagar och regler, marknadsföring, arbetsmiljö, funktionsnedsättning och tillgänglighet, kundbemötande samt yrkesroll och ledarskap. Sammantaget ger boken en bra grund och nödvändiga baskunskaper för att arbeta inom fritid- och friskvård. Boken är pedagogiskt upplagd och har en tydlig koppling till läroplanen. Den löpande texten varvas med diskussionsfrågor och uppgifter för att underlätta inlärningen.
Författaren Tove Phillips är lärare i Barn- och fritidsämnen och har tidigare givit ut flera böcker.