Kost och hälsa, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Kost och hälsa är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb.

Kost och hälsa innehåller sju teman:
Kostens och måltidernas betydelse för hälsan
Näringslära, livsmedelskvalitet och tillagning
Betydelsen av fysisk aktivitet och vila
Hygien, smitta och smittspridning
Allergier och behov av specialkost
Idrott och kost
Kritisk granskning av information från olika källor

Kost och hälsa är ett pedagogiskt utformat läromedel med tydlig koppling till kursens centrala innehåll. Boken resonerar kring ämnen som motion och vila, hur kost och hälsa samverkar, livsmedelskvalitet och näringslära samt attityder och värderingar kring kost och hälsa.
Kost och hälsa besvarar frågor som: Hur förändrar man vardagen för att få bättre hälsa? Hur hanterar man allergier och olika typer av kost? Vad innebär hygien för hälsan? Vilka behov av specialkost kan finnas?

Kost och hälsa i korthet:
• består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb
• har en tydlig koppling till kursens centrala innehåll
• resonerar kring ämnen som motion och vila, hur kost och hälsa samverkar, livsmedelskvalitet och näringslära samt attityder och värderingar kring kost och hälsa

  • Artikelnr: 40678058
  • Sidor: 120
  • Upplaga: 1.5
  • Utgivningsår: 2014
Recensioner

 

Del av recension från BTJ av Kost och Hälsa

Häftepos: 14119194
Lektör: Motzi Eklöf

 

Lärobok specifikt avsedd för och anpassad till en gymnasiekurs om kost och hälsa på barn- och fritidsprogrammet. Författaren arbetar som hälsoutvecklare, gymnasielärare och med rehab i samverkan med
Försäkringskassan. Boken presenterar grundläggande information om näringslära, matens och måltidernas betydelse liksom om effekterna av fysisk aktivitet. Även livsmedelshygien och smittspridning, olika kostvarianter och ätstörningar behandlas. Varje kapitel åtföljs av sammanfattning och instuderingsfrågor. Texten är saklig utan moraliserande övertoner. Boken är rikt illustrerad med luftig layout och mycket lättläst. Den kan fungera som en första introduktion till ämnet kost och hälsa även på undervisning under eller vid sidan av gymnasiet.