Människors miljöer, elevbok, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Människors miljöer är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Människors miljöer innehåller sex teman:
Sociologi och samhälle
Människa och miljö i samspel
Identitet
Faktorer som påverkar
Demokrati och mänskliga rättigheter
En värld för alla?
  
I den andra upplagan av Människors miljöer finns uppdateringar, fördjupningar i aktuell forskning och nya övningsuppgifter. Precis som i första upplagan behandlar läromedlet det fascinerande samspelet mellan människor och samhälle. Boken tar också upp ämnen som identitet, socialisation, mänskliga rättigheter och människors olika levnadsvillkor.

Människors miljöer i korthet:
• består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb
• läromedlet behandlar det fascinerande samspelet mellan människor och samhälle

  • Artikelnr: 40694195
  • Sidor: 240
  • Upplaga: 2.7
  • Utgivningsår: 2016
Recensioner

[…] Nytt för denna upplaga är att fördjupningssidor som anknyter till aktuell forskning har lagts till, liksom tematiska övningar som gränsar till andra ämnesområden. Kortfattat handlar boken om hur människans identitet formas och hur hen påverkar, och påverkas, av det omgivande samhället, både närmiljön men också i ett globalt perspektiv. Andra ämnen som tas upp är demokrati och mänskliga rättigheter, integration och segregation, klasstillhörighet, hälsa och arbete. Boken följer läroplanen för kursen Människors miljöer och är mycket pedagogiskt upplagd med faktaavsnitt, ordförklaringar i marginalen, diskussions- och instuderingsfrågor och den är rikt illustrerad. […]

Lektör Annette Sjöberg , BTJ-häftet nr 23, 2016