Massage 1+2, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Massage 1+2 behandlar båda kurserna massage 1 och 2. Tillsammans utgör de en bas av kunskap inom ämnet massage. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb.

Massage 1+2 innehåller sex teman:
Massagens historia
Anatomi och fysiologi
Undersökning
Behandling
Rehabilitering
Ergonomi

Massage 1+2 blandar teoretisk kunskap kring massagens effekter, historia och användningsområden med praktisk kunskap kring klassiska grepp, olika typer av massage och handfasta övningar. Varje kapitel behandlar en eller flera delar av kursernas centrala innehåll vilket gör det enkelt för både dig och dina elever att se vad man bör kunna. Massage 1+2 tar upp frågor som: Vilka är massagens grundgrepp? Hur kan massage användas i avslappnande syfte? Hur bemöter man kunder och patienter? Vilka olika typer av massage finns?

Massage 1+2 i korthet:
• består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb
• blandar teoretisk och praktisk kunskap
• ger eleverna kunskap inom både grundläggande anatomi och fysiologi
• varje kapitel behandlar en eller flera delar av kursernas centrala innehåll

  • Artikelnr: 40690074
  • Sidor: 144
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2015
Recensioner

 

"Massage 1+2 av Ingela Fredriksson går igenom precis allt som har med massage att göra. /.../ Boken är tänkt som kurslitteratur för gymnasiet och innehåller därför även fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, uppgifter och tips inför möten och kunder. Därför kräver vissa avsnitt en del förkunskaper från den läsare som inte studerar till massör. Men i och med att boken är skriven på ett lättförståeligt och pedagogiskt språk samt även innehåller ordförklaringar bör den fungera även för hobbymassören."

 

Fredrik Malmquist, BTJ-häfte nr 5, 2016