Om ungdomskulturer, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Om ungdomskulturer är ett läromedel skrivet för kursen ungdomskulturer. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb.

Om ungdomskulturer innehåller fem teman:
Ungdomar
Teoretiska perspektiv
Ungdomskulturer
Roll och identitet
Ungdomspolitik

Om ungdomskulturer besvarar frågor som: Hur var det att vara ung förr? Vad innebär det att vara punkare, hiphopare eller skejtare? Vad gör ungdomar på fritiden? Vad gör samhället för att förebygga destruktivt beteende hos
ungdomar?

Om ungdomskulturer i korthet:
• består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb
• behandlar till exempel ungdomars roll i samhället och hur den har förändras historiskt, olika ungdomskulturer och hur de uppstått samt ungdomspolitik och samhällets ungdomsarbete

  • Artikelnr: 40678348
  • Sidor: 224
  • Upplaga: 1.5
  • Utgivningsår: 2014
Recensioner

Del av recension från BTJ
Publiceras i BTJ-häftet nr 9, 2015
Lektör: Erika Storme Martinger

 

Boken är specialskriven för kursen Ungdomskulturer som ges på Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och Komvux och följer tätt dess upplägg. Författaren beskriver ungdomar ur ett historiskt perspektiv och sammanfattar situationen för ungdomar som lever i Sverige idag. Många områden beskrivs: grupptryck, psykisk hälsa, nätkultur, olika ungdomskulturer såsom t.ex. emo, goth och djurrättsaktivism. Frågor som klass, genus och etnicitet och deras påverkan på identiteter och subkulturer behandlas.

 

Eftersom boken avhandlar en mängd områden inom ämnet ungdomskulturer blir varje avsnitt tämligen överskådligt och ibland något ytligt. Boken är indelad i fem kapitel: Ungdomar, Teoretiska perspektiv, Ungdomskulturer, Roll och identitet samt Ungdomspolitik. Diskussionsfrågor, praktiska övningar samt instuderingsfrågor gör att beskrivningarna kan problematiseras och inte enbart blir betraktelser. Upplägget är mycket lättöverskådligt och det är enkelt att söka i texten. De många fotografierna är väl valda. Språket är anpassat till den unga målgruppen.