Pedagogiskt arbete, elevbok, 2a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Pedagogiskt arbete riktar sig till dig som vill arbeta i skola eller barnomsorg eller som intresserar dig för pedagogik och skolfrågor. Läromedlet tar upp allt från lagstiftning och barns rättigheter till planering, genomförande och dokumentation av pedagogiska aktiviteter. Läromedlet diskuterar frågor som: Vad är en bra pedagog? Varför är leken en så viktig del i barns uppväxt och lärande? Hur kan man planera en pedagogisk verksamhet så att den tillgodoser alla barns behov?

Pedagogiskt arbete är ett läromedel skrivet för gymnasieskolans kurs med samma namn. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb. Detta är andra upplagan av läromedlet och det innehåller fördjupningar i relevanta ämnen samt uppdaterad statistik. Läromedlet har en tydlig koppling till kursplanen med ett kapitel för varje punkt i det centrala innehållet.

Pedagogiskt arbete i korthet:
• består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb
• har en tydlig koppling till kursplanen med ett kapitel för varje punkt i det centrala innehållet

 

  • Artikelnr: 51101972
  • Sidor: 240
  • Upplaga: 2.4
  • Utgivningsår: 2019
Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häfte nr 2, 2020
Lektör Michael Economou  

[...] Trots ett tydligt fokus på barnpedagogik, presenteras också skolvärlden från grundskola till gymnasium. Innehållet, som är lättförståeligt och förankrat i förskole- och skolvardagen, utgår från en fallbeskrivning från verkligheten, vilken väcker frågor som texten sedan belyser utförligt och tydligt. Nio kapitel ger goda inblickar i barnomsorg och skola. Såväl lagar och regler, demokratisk värdegrund, arbetsmiljö och säkerhet som uppföljningsprocesser och dokumentation tas upp. De särskilda fördjupningsuppslagen med uppgifter samt diskussions- och instuderingsfrågorna gör boken ytterst lämplig för den som vill bli bättre förtrogen med samhällets omsorg om barn och unga. [...] Språkligt sett är innehållet föredömligt klart och enkelt hållet. En ordlista avslutar boken.