Pedagogiskt ledarskap, lärarhandledning, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Pedagogiskt ledarskap är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Pedagogiskt ledarskap, lärarhandledning, 2:a upplagan innehåller allt du behöver för att planera och variera undervisningen. Här finns frågor till texterna, lösningsförslag till elevbokens instuderingsfrågor, kopieringsunderlag, uppgifter för enskilt arbete och grupparbeten. Denna andra upplaga av lärarhandledningen är uppdaterad och anpassad så att den passar den andra upplagan av elevboken. 

  • Artikelnr: 40694515
  • Sidor: 84
  • Upplaga: 2.6
  • Utgivningsår: 2018