Skapande verksamhet, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Skapande verksamhet är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb.

Skapande verksamhet innehåller sex teman:
Skapandets betydelse
Skapandets pedagogik
Metoder: bild och form
Metoder: musik
Metoder: dans, rytmik och rörelse
Metoder: drama

Skapande verksamhet är ett intresseväckande och modernt läromedel som behandlar ämnesområden som till exempel skapandets betydelse för människor i alla åldrar, metoder för skapande verksamhet samt olika typer av skapande. Läromedlet besvarar frågor som: På vilka sätt kan skapande verksamhet främja barnets utveckling? Hur kan man som pedagog skapa intresse för skapande? Hur kan man arbeta med skapande verksamhet i förskola och skola?

Skapande verksamhet i korthet:
• består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb
• tar upp ämnesområden som till exempel skapandets betydelse för människor i alla åldrar, metoder för skapande verksamhet samt olika typer av skapande

  • Artikelnr: 40678362
  • Sidor: 160
  • Upplaga: 1.9
  • Utgivningsår: 2014
Recensioner

Del av recension från BTJ
Häftepos: 15104039
Lektör: Katharina Jacobsson

 

Boken är ett basläromedel och riktar sig till aktörer inom förskola, skola och fritidshem som vill utöka sina kunskaper kring arbetet med bild, musik och drama med syfte att erbjuda skapande verksamhet. Innehållet är indelat i sex kapitel där de två första lyfter fram vad skapande är och hur det kan kopplas till utveckling, lärande och hälsa samt hur ett skapande fokus kan användas som redskap i pedagogiska sammanhang. Här betonas hur kreativa aktiviteter kan stödja andra ämnen och här diskuteras pedagogernas roll i processen. De följande fyra kapitlen tydliggör metoder och är indelade i bild och form, musik, dans, rytmik och rörelse samt drama. Här presenteras konkret och tydligt olika lärsituationer med övningar som direkt kan användas i verksamheten.