Socialt arbete 1+2, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Socialt arbete 1+2 täcker in kurserna Socialt arbete 1 och 2 på Barn- och fritidsprogrammet. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel och lärarhandledning. 

Boken innehåller 11 teman:
• Socialpolitik
• Sociala aktörer
• Sociala frågor
• Begrepp och teorier
• Lagar och regler
• Arbetsmiljö
• Arbetsuppgifter
• Mötet med människan
• Sociala verksamheter
• Etiska frågor
• Yrkesroll och ledarskap

Samtliga teman knyter an till olika punkter i det centrala innehållet. Socialt arbete 1+2 är en ny upplaga av boken Socialt arbete och innehåller uppdaterad statistik och nyskrivna kapitel. För att främja elevaktivitet blandas texterna i boken med olika typer av frågor som både får eleven att kritiskt granska det som lästs och att sätta sin nya kunskap i ett sammanhang. 

Socialt arbete 1+2 är:
• tillgänglig med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande 

  • Artikelnr: 51106977
  • Sidor: 256
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2021
Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr  2, 2022
Lektör Maria Fridstjerna

Hur bemöter man människor på ett professionellt sätt? Vad är psykisk ohälsa? Vilken hjälp kan personer med missbruk få? Det är några av de frågor som behandlas i boken, som är ett läromedel i socialt arbete på gymnasienivå. [...] De elva kapitlen beskriver utomordentligt väl olika aspekter av det sociala arbetet, såsom etiska frågor, lagstiftning, bemötande och socialpolitik. Eleven aktiveras genom att undantagslöst uppmanas att reflektera över olika aktuella exempel och situationer. Begrepp som genus, klass, etnicitet och normalitet är centrala. [...] Boken stimulerar till kritiskt läsande, analyserande och reflekterande utifrån sociala problem, professionalisering och organisation. Förtjänstfullt ges även en historisk vy av det sociala arbetets framväxt. Den pedagogiska dispositionen och de många bilderna, sammanfattningarna och instuderingsfrågorna bidrar till läslust och engagemang. De elever som får möjlighet att ha Socialt arbete. 1+2 som läromedel kommer att berikas och fascineras av det sociala arbetets bredd som här presenteras på ett mycket lättillgängligt och intresseväckande sätt.

Helhetsbetyg: 5/5