Meta Dator- och kommunikationsteknik, dig, lärare, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

 

Meta Dator- och kommunikationsteknik är ett heltäckande digitalt läromedel som behandlar grunderna i dator- och kommunikationsteknik.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Meta Dator- och kommunikationsteknik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Förutom persondatorns uppbyggnad och hur datorer kommunicerar med varandra tas också flera andra teknikområden upp.

Övningar
Till varje avsnitt finns Uppföljningsfrågor och Instuderingsuppgifter. Uppföljningsfrågorna har automatisk rättning som ger eleverna direkt återkoppling efter varje svar. Instuderingsuppgifterna består främst av frågor där eleverna ska skriva in ett längre svar, som sedan skickas till läraren för bedömning. Alla resultat samlas i en lättöverskådlig resultatvisning.

Lärarstöd
Lärarversionen innehåller resursmaterial som facit till instuderingsuppgifterna.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Meta Dator- och kommunikationsteknik täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

 

  • Artikelnr : 40680198