Meta Dator- och kommunikationsteknik, faktabok, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Meta Dator- och kommunikationsteknik beskriver grunderna i dator- och kommunikationsteknik och är skriven för gymnasiekursen Datorteknik 1a.

Meta Dator- och kommunikationsteknik behandlar förutom datorers huvudkomponenter och funktion hur datorer kommunicerar med varandra via olika typer av nätverk, både trådbundet och trådlöst. Läromedlet är skrivet på ett lättillgängligt språk med många pedagogiska illustrationer och utan några krav på speciella förkunskaper. I denna andra upplaga hittar du uppdaterat innehåll.

Till denna tryckta faktaboken finns ett tryckt häfte med instuderingsuppgifter, facit till detta finns i det digitala läromedlet under fliken lärarmaterial.

Detta tryckta läromedel finns också i en digital version med integrerade instuderingsuppgifter i två nivåer. Frågorna i nivå 1 har alla automatisk rättning. Till frågorna i nivå 2 finns mallsvar, facit, integrerat. Obs, uppgifterna i det tryckta häftet med instuderingsuppgifter är inte helt identiska med de digitala arbetsuppgifterna.

  • Artikelnr : 51100760
  • Sidor : 232
  • Upplaga : 2.3
  • Utgivningsår : 2018
Recensioner

Boken är tänkt som kursmaterial på gymnasienivå. Innehållet beskriver persondatorns beståndsdelar, framför allt är det hårdvaran som behandlas. Datorkommunikation, nätverk och mobiltelefoni är andra ämnen i boken. Texten är enkel och kortfattad. Viktiga termer tas upp och förklaras, vilket gör det lättare att hitta ytterligare information på nätet. Åskådliga bilder, faktarutor och illustrationer underlättar förståelsen, speciellt för olika kontakter och kablar. [...] Boken vänder sig framför allt till gymnasieelever, det märks på språk och referenser. Men alla som vill förstå persondatorns uppbyggnad får nyttig information i denna andra uppdaterade upplaga, speciellt om man vill bygga ut datorn eller via kablar ansluta yttre enheter.

Publicerades i BTJ-häftet nr 21, 2018
Lektör  Sten Haase