FT-Test Yrkeskunskap, digital träning, lärare, 18 mån

FT-Test Yrkeskunskap, digital träning, lärare, 18 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

FT Test Yrkeskunskap Digitalt lärarmaterial bygger på innehållet i faktaboken Yrkeskunskap Gods- och persontransporter och är ett utmärkt verktyg för träning, repetition och dokumentation. FT Test ersätter inte instuderingsuppgifterna i övningshäftet, utan kan ses som en förstärkning och ett komplement.

FT Test Yrkeskunskap är ett läromedel där eleverna svarar på uppgifter som rättas automatiskt. Uppgifterna är indelade i övningar om cirka 5-20 frågor, ett kapitel i faktaboken har oftast flera övningar. Totalt ingår cirka 850 uppgifter. Både elev och lärare har en rapport- och dokumenteringsfunktion där alla svar och rättningar samlas. Med en enkel filtreringsfunktion kan läraren fokusera på en enskild elev eller speciella övningar. Det digitala lärarmaterialet och den digitala elevträningen innehåller i princip samma material, men det digitala lärarmaterialet ger åtkomst till en funktion där eleverna administreras.

Du och dina elever loggar in på samma portal och inget program behöver installeras. FT Test används direkt i webbläsaren och är helt integrerad med Gleerups andra digitala produkter, som de interaktiva böckerna och olika typer av digitala produkter.

Författare är David Lundgren

  • Artikelnr: 40688057