Yrkeskunskap Gods- och persontransport, dig, lärare, 18 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

 

Yrkeskunskap Gods- och persontransporter är ett heltäckande digitalt läromedel i ämnet transportteknik.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Yrkeskunskap Gods- och persontransporter får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet går bland annat igenom hur transportbranschen är organiserad, olika yrkesroller, vikten av kundfokus och hälsofaktorer, farligt gods, vikt- och volymberäkningar. Ett särskilt teknikavsnitt behandlar olika funktioner i fordon.

Lärarstöd
Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionen samt ger utökad funktionalitet för kommunikation och administration.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Yrkeskunskap Gods- och persontransporter täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

Studiestöd på arabiska, somaliska och dari
I Yrkeskunskap Gods- och persontransporter finns ett integrerat studiestöd på arabiska, somaliska och dari som riktar sig till nyanlända elever. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållet, och aktiveras via ILT Inläsningstjänst.

 

  • Artikelnr : 40684783