David Lundgren

David Lundgren

David Lundgren har en bakgrund som förstelärare och förarprövare inom Transportutbildningen med en master inom Yrkeskunnande och Teknologi. Böckernas tillkomst är en del av resultaten av det utvecklingsprojekt och aktionsforskning han bedrev inom förarutbildningen 2010-2014. Utvecklingsarbetet och dess resultat beskrivs i magister- och masteruppsatsen som publicerades 2013 och 2015.

Produkter av David Lundgren