Specialpedagogik 1, elevbok
Prova

Specialpedagogik 1, elevbok

Av Irene Larsson
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Specialpedagogik 1 täcker in hela kursen Specialpedagogik 1. Läromedlet passar både för gymnasieskolans program inom Barn- och Fritid samt Vård- och omsorg. Specialpedagogik 1 är helt anpassade till Gy 2011 och består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Specialpedagogik 1 innehåller sju teman:
Funktionsnedsättningar – stöd ger möjligheter
Specialpedagogiska insatser
Planering, uppföljning och dokumentation
Kommunikation – samspel i möten mellan människor
Specialpedagogiskt perspektiv
Samhällets insatser för människor i behov av stöd
Viktiga ord och begrepp inom specialpedagogik

Läromedlet går bland annat igenom vanliga funktionsnedsättningar och vilka specialpedagogiska insatser de kan kräva. Den tar även upp samhällets roll och ansvar.
Specialpedagogik 1 har en tydlig och kursrelaterad struktur och är enkel att arbeta med. Den är intresseväckande och uppmuntrar elevaktivt lärande genom fallbeskrivningar, diskussionsfrågor och uppgifter. En lärarhandledning och en lärarwebb kompletterar läroboken med gediget lärarstöd.

Specialpedagogik 1 i korthet:
• ger dig ett modernt och aktuellt läromedel
• väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande
• ger dig tillgång till lärarmaterial med massor av extramaterial

 • Artikelnr: 40682130
 • Sidor: 236
 • Upplaga: 1.1
 • Utgivningsår: 2014
 • Recensioner

  Del av recension från BTJ

  Häftepos: 14110049

  Lektör: Katharina Jacobsson

   

  Innehållet är tänkt att matcha det centrala innehållet i kursen Specialpedagogik 1. Den är indelad i sju huvudavsnitt. Nämnas kan avsnitt som berör funktionsnedsättningar, specialpedagogiska insatser och
  perspektiv, kommunikation och samhällets insatser. I boken finns ordförklaringar, fallbeskrivningar och diskussionsfrågor och genomgående finns en röd tråd som ger insikter i hur specialpedagogiska insatser kan skapa förutsättningar för lärande och utveckling. Kapitlet om samhällets insatser för människor i behov av stöd inleds med att en person med funktionshinder beskrivs. Detta ger en närhet till den text som kommer kring vilka lagar och förordningar som är tänkta att ge stöd och skydd för funktionshindrade. Boken är övergripande och kan kompletteras med fördjupningslitteratur vid behov.

   

Specialpedagogik - läromedelsserie för Vård- och omsorgsprogrammet

Vård och omsorg – nya möjligheter till flexibelt lärande

Tillgängliga och inkluderande läromedel som gör komplexa sammanhang och teorier begripliga och ger nya möjligheter till flexibelt lärande. För varje kurs finns elevbok, lärarhandledning, lärarwebb och ett komplett digitalt läromedel.