Alla tiders historia 2-3, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Alla tiders historia är en klassisk läromedelsserie i historia som har ett lättillgängligt språk och ett pedagogiskt upplägg som levandegör och problematiserar historien. Med ett stort och tydligt fokus på källkritik, historiebruk och historiesyn uppfyller serien alla de krav som ställs i ämnesplanerna. Serien består av tryckta elevböcker till alla gymnasieskolans kurser i historia samt en lärarwebb med ytterligare material för dig som lärare att använda i undervisningen.

Alla tiders historia 2-3, elevbok är främst avsedd för kurserna Historia 2a, 2b och 3. Här finns två huvuddelar, en del, kallad Om historieämnet, som tar upp till exempel källkritik, genushistoria och historiebruk. Den andra delen, kallad Ur historien – teman och längdsnitt, tar upp allt från mode genom tiderna och konstarternas historia till krigets och terrorismens historia.

Alla tiders historia 2–3, elevbok  i korthet:
• ett läromedel för de som läser Historia 2a, 2b och 3
• två huvuddelar: Om Historieämnet och Ur historien – teman och längdsnitt
• tydligt fokus på källkritik, historiesyn och historiebruk

  • Artikelnr : 40674371
  • Sidor : 392
  • Upplaga : 1.5
  • Utgivningsår : 2012
Om serien
Alla tiders historia – historia för gymnasium och vuxenutbildning

Alla tiders historia

Detta är en klassisk läromedelsserie i historia för gymnasium och vuxenutbildning som utmärker sig med ett enkelt, berättande och pedagogiskt upplägg. Serien finns i tre delar som tillsammans täcker gymnasiets alla kurser i historia.

Alla tiders historia för kurserna Historia 1a1, 1b, 2a, 2b och 3

  • Enkelt och berättande språk
  • Pedagogiskt upplägg
  • Levandegör och problematiserar historien
  • Med ett stort och tydligt fokus på källkritik, historiebruk och historiesyn
  • Rikt illustrerad med bilder och kartor 
Recensioner

 

Del av recension från BTJ

Häftepos: 13101102

Lektör: Bernt Blomgren

 

 

Historieämnet, människan, genus, aktuella teman och den västerländska kulturen - det är kortfattat innehållet i denna lärobok. Bokens första del beskriver och förklarar historieskrivningen som vetenskap. Den andra delen tar upp teman som folkmord, terrorism, krig, spioneri, migration, miljö och idrottens historia; och i tre kapitel konsten/kulturen/modet och det antika arvet. Framställningen är berömvärd på många sätt - välskriven, välformulerad och koncentrerad. De inledande teoretiska kapitlen om bland annat källkritik, historieuppfattning och historiens "nytta" är föredömligt pedagogiska. Den resonerande tonen i texten ger anledning till reflektion och nya frågor hos den läsande. Bra är också att man ger exempel på passande spelfilmer till ämnena. Varje kapitel avslutas med förslag på ytterligare läsning, frågeuppgifter och grupparbeten. De tre konst- och kulturkapitlen är en förnämlig sammanfattning av det västerländska kulturarvet. Historieuppfattningen som genomsyrar den torde nog luta mer åt den idealistiska än den materialistiska.