Teknik 1 Arbetsbok, upplaga 2

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Teknik 1 Arbetsbok, upplaga 2 är en omarbetad del av ett basläromedel för gymnasiet och är anpassat till ämnesplanen för teknik, kurs 1. Läromedlet riktar sig till elever på TE.

Denna andra upplaga innehåller det mesta som föregående upplaga men har uppdaterats med nya texter, bilder och illustrationer. Det finns även ett helt nytt kapitel som heter ”Morgondagens teknik” samt nya exempel på ”Smarta saker”.
 
Till arbetsboken hör en faktabok som innehåller all teori. I arbetsboken kan eleven arbeta med olika arbetsuppgifter som hör till varje kapitel i faktaboken. Det finns även uppdaterade digitala versioner av den tryckta faktaboken till både elever och lärare. 

Teknik 1 Arbetsbok, upplaga 2:
•    är uppdaterad till den teknik som finns i dagen samhälle genom nya texter och bilder. 
•    innehåller nytt material om morgondagens teknik som kan inspirera till egna idéer om produktutveckling.
•    Innehåller instuderingsuppgifter och arbetsuppgifter samt sammanfattningar av faktabokens teori. 
 

  • Artikelnr: 51109312
  • Sidor: 132
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2022
Recensioner

Test recension