Teknik 1 Faktabok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Teknik 1 är ett basläromedel i teknik för gymnasiet, anpassat för Gy11. Läromedlet riktar sig till elever på TE.

Faktaboken är upplagd för att följa projektarbetets naturliga gång: idé och behovsanalys följs av ritteknik, presentation och prototyptillverkning. Lönsamhetskalkyler, val av tillverkningsmetod och marknadsföring leder till försäljning, och cirkeln sluts med ett resonemang om avveckling och återvinning. Det pedagogiska upplägget ger dina elever en bra bas för fortsatta studier och förståelse för hur tekniska kunskaper används i praktiken.

Boken passar dig som:

  • Vill ha ett läromedel som ger eleverna förståelse för hur man arbetar i projekt
  • Vill ha en arbetsbok med varierande elevuppgifter och sammanfattningar av kursens olika delar
  • Ett rikt bildmaterial från lärarmaterialet
  • Artikelnr : 40674128
  • Sidor : 328
  • Upplaga : 1.9
  • Utgivningsår : 2011