Teknik 1, digitalt läromedel, elev, 12 mån

Johnny Frid, Fridha Henderson
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Teknik 1 är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen med samma namn.


Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Med Teknik 1 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet följer projektarbetets naturliga gång: idé och behovsanalys följs av ritteknik, presentation och prototyptillverkning. Olika tekniska moment förklaras från grunden och det viktiga samspelet mellan teknik, människa och samhälle analyseras.

Interaktivt och multimodalt 
Här hittar du till exempel bildspel och interaktiva frågor samt en mängd filmer, framtagna i samarbete med SPSM. Filmerna underlättar för eleverna att ta till sig kursinnehållet och ger variation vid inlärningen

Tester och övningar 
I Teknik 1 finns talsyntes, anteckningsfunktion och ett bildbibliotek som ger enorma möjligheter att bredda och variera undervisningen.

Lärarstöd 
Lärarversionen gör det dessutom enkelt för dig att lägga till och dela eget material samt att följa dina elevers resultat.

Personlig lärupplevelse 
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering 
I Teknik 1 har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

  • Artikelnr : 40686633