Hemsjukvård, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Hemsjukvård är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Att vårda en patient i hemmet istället för på sjukhus eller annan vårdinrättning innebär en del speciella situationer för både patient och personal. För personalen har man sin arbetsplats i någon annans hem och som patient har man sitt eget hem som behandlingsplats. Hemsjukvård ställer därigenom höga krav på att personalen är flexibel, lyhörd och ansvarstagande för att kunna ge patienten den vård som behövs på ett respektfullt sätt.

Hemsjukvård behandlar dessa svåra situationer och tar bland annat upp frågor som:
• Vilken sorts vård kan ges i hemmet?
• Vad innebär det att ha någon annans hem som sin arbetsplats?
• Vad innebär det att ha sitt eget hem som behandlingsplats?
• Hur låter man patienter behålla sin integritet?
• Hur kan man arbeta med rehabilitering i hemmet?
• Hur kommunicerar och samarbetar man inom hemsjukvård?

Läromedlet följer kursens upplägg så att varje kapitel är uppbyggt kring en eller flera punkter ur det centrala innehållet. Hemsjukvård går även igenom medicintekniska hjälpmedel och hur de ska användas och rengöras. Andra viktiga delar som finns med i Hemsjukvård är bland annat smärtbehandling, rehabilitering, hur patienter kan känna sig trygga och vilka etiska frågeställningar som kan uppstå under hemsjukvård.

Hemsjukvård i korthet:
• varje kapitel är uppbyggt kring en eller flera punkter ur det centrala innehållet
• består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb

  • Artikelnr: 40695932
  • Sidor: 192
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2019
Recensioner

Vårdlärarna Maria Bengtsson och Ulla Lundström har [...] skrivit läroboken Hemsjukvård. Den tar ett helhetsgrepp på området och beskriver gediget alla aspekter på hemsjukvård, allt ifrån de specifika villkor som råder till att betona det helhetsperspektiv som måste intas inom hemsjukvården till skillnad från institutionssjukvården som är mer formad efter verksamheten och rutinerna där. I hemsjukvården måste personalen tjäna som första kontrollinstans och som hjälp därtill beskriver boken vanliga sjukdomssymtom. En heltäckande, pedagogisk och förtjänstfull introduktions- och instruktionslärobok.

Del av recension i BTJ-häfte nr 18, 2019
Lektör Matts Lindberg