Maria Bengtsson

Maria Bengtsson

Maria Bengtsson är sjuksköterska och vård- och omsorgslärare. Hon har bred tvärvetenskaplig kompetens inom medicin, omvårdnad, hälsa, palliativ vård, etik och psykologi.  Hon har långvarig erfarenhet av att undervisa på såväl gymnasial som universitetsnivå. 

 

Produkter av Maria Bengtsson