Ulla Lundström

Ulla Lundström

Ulla Lundström är sjuksköterska och vård- och omsorgslärare. Hon har bred tvärvetenskaplig kompetens inom medicin, omvårdnad, hälsa, palliativ vård, etik och psykologi. Hon har långvarig erfarenhet av att undervisa på såväl gymnasial som universitetsnivå. 

Produkter av Ulla Lundström

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag("event", "view_item_list", { item_list_name: 'Produkter av', items: [ { item_id: '915679', item_name: 'Anatomi och fysiologi 2, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 982.00, quantity: 1, index: 0 }, { item_id: '914951', item_name: 'Anatomi och fysiologi 2, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 359.00, quantity: 1, index: 1 }, { item_id: '954318', item_name: 'Anatomi och fysiologi 2, digital, lärarlicens, 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 313.00, quantity: 1, index: 2 }, { item_id: '954319', item_name: 'Anatomi och fysiologi 2, digital, elevlicens, 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 153.00, quantity: 1, index: 3 }, { item_id: '954320', item_name: 'Anatomi och fysiologi 2, digital, elevlicens, 6 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 113.00, quantity: 1, index: 4 }, { item_id: '656847', item_name: 'Omvårdnad 2, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 967.00, quantity: 1, index: 5 }, { item_id: '656849', item_name: 'Hälso- och sjukvård 2, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 967.00, quantity: 1, index: 6 }, { item_id: '659733', item_name: 'Omvårdnad 2, digital, elevlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 153.00, quantity: 1, index: 7 }, { item_id: '659734', item_name: 'Omvårdnad 2, digital, elevlicens 6 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 113.00, quantity: 1, index: 8 }, { item_id: '659735', item_name: 'Omvårdnad 2, digital, lärarlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 313.00, quantity: 1, index: 9 }, { item_id: '660478', item_name: 'Hälso- och sjukvård 2, digital, elevlicens 6 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 113.00, quantity: 1, index: 10 }, { item_id: '661473', item_name: 'Hälso- och sjukvård 2, digital, elevlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 153.00, quantity: 1, index: 11 }, { item_id: '661474', item_name: 'Hälso- och sjukvård 2, digital, lärarlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 313.00, quantity: 1, index: 12 }, { item_id: '659737', item_name: 'Hälso- och sjukvård 1, digital, elevlicens 6 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 113.00, quantity: 1, index: 13 }, { item_id: '659736', item_name: 'Hälso- och sjukvård 1, digital, elevlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 153.00, quantity: 1, index: 14 }, { item_id: '660477', item_name: 'Hälso- och sjukvård 1, digital, lärarlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 313.00, quantity: 1, index: 15 }, { item_id: '655367', item_name: 'Omvårdnad 2, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 365.00, quantity: 1, index: 16 }, { item_id: '656848', item_name: 'Hälso- och sjukvård 1, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 996.00, quantity: 1, index: 17 }, { item_id: '655369', item_name: 'Hälso- och sjukvård 2, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 365.00, quantity: 1, index: 18 }, { item_id: '659508', item_name: 'Omvårdnad 1, digital, elevlicens 6 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 113.00, quantity: 1, index: 19 }, { item_id: '659509', item_name: 'Omvårdnad 1, digital, elevlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 153.00, quantity: 1, index: 20 }, { item_id: '659510', item_name: 'Omvårdnad 1, digital, lärarlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 313.00, quantity: 1, index: 21 }, { item_id: '656846', item_name: 'Omvårdnad 1, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 996.00, quantity: 1, index: 22 }, { item_id: '656639', item_name: 'Anatomi och fysiologi 1, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 996.00, quantity: 1, index: 23 }, { item_id: '656640', item_name: 'Anatomi och fysiologi 1+2, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 996.00, quantity: 1, index: 24 }, { item_id: '656845', item_name: 'Anatomi och fysiologi 1, digital, elevlicens, 6 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 113.00, quantity: 1, index: 25 }, { item_id: '656880', item_name: 'Anatomi och fysiologi 1, digital, elevlicens, 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 153.00, quantity: 1, index: 26 }, { item_id: '656881', item_name: 'Anatomi och fysiologi 1+2, digital, elevlicens 6 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 123.00, quantity: 1, index: 27 }, { item_id: '657561', item_name: 'Anatomi och fysiologi 1+2, digital, elevlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 172.00, quantity: 1, index: 28 }, { item_id: '655368', item_name: 'Hälso- och sjukvård 1, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 365.00, quantity: 1, index: 29 }, { item_id: '657099', item_name: 'Anatomi och fysiologi 1, digital, lärarlicens, 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 313.00, quantity: 1, index: 30 }, { item_id: '657098', item_name: 'Anatomi och fysiologi 1+2, digital, lärarlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 313.00, quantity: 1, index: 31 }, { item_id: '654692', item_name: 'Omvårdnad 1, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 365.00, quantity: 1, index: 32 }, { item_id: '654672', item_name: 'Anatomi och fysiologi 1, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 365.00, quantity: 1, index: 33 }, { item_id: '654673', item_name: 'Anatomi och fysiologi 1+2, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 442.00, quantity: 1, index: 34 }, { item_id: '9319', item_name: 'Hemsjukvård, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 996.00, quantity: 1, index: 35 }, { item_id: '9350', item_name: 'Hemsjukvård, digital, elevlic, 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 153.00, quantity: 1, index: 36 }, { item_id: '9334', item_name: 'Hemsjukvård, digital, elevlic, 6 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 113.00, quantity: 1, index: 37 }, { item_id: '9332', item_name: 'Hemsjukvård, digital, lärarlic, 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 320.00, quantity: 1, index: 38 }, { item_id: '9321', item_name: 'Hemsjukvård, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 365.00, quantity: 1, index: 39 }, { item_id: '9193', item_name: 'Medicin 1+2, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 1107.00, quantity: 1, index: 40 }, { item_id: '8768', item_name: 'Palliativ vård, lärarwebb, individlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 286.00, quantity: 1, index: 41 }, { item_id: '8751', item_name: 'Palliativ vård, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 996.00, quantity: 1, index: 42 }, { item_id: '8770', item_name: 'Palliativ vård, digital, elevlic, 6 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 113.00, quantity: 1, index: 43 }, { item_id: '8772', item_name: 'Palliativ vård, digital, lärarlic, 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 331.00, quantity: 1, index: 44 }, { item_id: '8777', item_name: 'Medicin 1, digital, elevlic, 6 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 113.00, quantity: 1, index: 45 }, { item_id: '8779', item_name: 'Medicin 1, digital, lärarlic, 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 331.00, quantity: 1, index: 46 }, { item_id: '8754', item_name: 'Palliativ vård, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 365.00, quantity: 1, index: 47 }, { item_id: '8254', item_name: 'Medicin 1+2, digital, elevlic, 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 153.00, quantity: 1, index: 48 }, { item_id: '8255', item_name: 'Medicin 1+2, digital, lärarlic, 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 331.00, quantity: 1, index: 49 }, ] });