Mental träning, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Mental träning är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Mental träning innehåller åtta teman:
Vad är mental träning?
Psykologi och presentation
Motivation och målfokusering
Mentala träningsmetoder
Mindfulness – att bli medveten om nuet
”Det är mycket nu!” – Stress
Självkänsla
Ledarskap och handledning

Mental träning är ett pedagogiskt läromedel inom ett spännande ämne. Läromedlet upplägg följer kursens centrala innehåll mycket nära vilket underlättar bedömningsarbetet. Med ett tilltalande språk och ett tillgängligt upplägg presenteras teman som målfokusering, avslappningsmetoder, psykologiska faktorer som påverkar prestation, mentala träningsmetoder, stressfaktorer och självbilder.
Mental träning besvarar frågor som:
• Vilken inverkan har stress på vår förmåga att prestera?
• Hur inspirerar man andra att nå sin fulla kapacitet?
• Hur skapar man en målbild och arbetar mot den?
• Vad skiljer en coach från en ledare?

Mental träning i korthet:
• följer kursens centrala innehåll mycket nära vilket underlättar bedömningsarbetet
• består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb

  • Artikelnr: 40686329
  • Sidor: 200
  • Upplaga: 1.8
  • Utgivningsår: 2014
Recensioner

 

Del av recension från BTJ av  Mental träning
Häftepos: 14119038
Lektör: Linda Ljungskog


Mental träning är framtagen som läromedel för gymnasiedelkursen med samma namn. Kursen är en del av ämnet Hälsa, som läses av framför allt Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Bokens åtta kapitel behandlar allt från psykologi, prestation, motivation och mentala träningsmetoder till mindfulness, stress, självkänsla och ledarskap.

 

Varje kapitel inleds med en fallbeskrivning med anknytning till kapitlets innehåll, och följs av en presentation i punktform av vilka områden kapitlet behandlar. Diskussionsfrågor och fördjupningsavsnitt har vävts in i texterna.

 

Kapitlen avslutas med en sammanfattning, instuderingsfrågor och uppgifter. Läsaren uppmuntras att själv tänka till kring bokens innehåll och kring hur de nya kunskaperna kan appliceras på ens eget liv, vilket konkretiserar innehållet på ett föredömligt vis. Ämnets bredd behandlas på ett lättläst och tydligt sätt, vilket gör boken intressant såväl för den tänkta målgruppen som för en intresserad allmänhet.