Palliativ vård, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Palliativ vård är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Kursen syftar till att ge elever kunskap om vård i livets slutskede. Läromedlet närmar sig ämnet med respekt och ger konkret inblick i hur vårdpersonal arbetar inom hospice och i hemsjukvård. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Palliativ vård innehåller sju teman
Palliativ vård och livshotande sjukdomar
Att linda, vårda och behandla
Hjälpmedel
Mötet med döende och närstående
Etiska frågor
Kriser och existentiella frågor
Döendet – fysiska, psykiska och sociala förändringar

Läromedlet Palliativ vård har ett inkluderande språk och i marginalen förklaras komplicerade ord och termer. Bokens fallbeskrivningar hjälper elever att koppla sin kunskap till verkligheten och diskussionsfrågor uppmuntrar till reflektion. Med varje kapitel tydligt baserat på punkter ur det centrala innehållet så är eleverna fullt medvetna om målet och syftet med varje kapitel.

Palliativ vård svarar på frågor som:
• Hur fungerar den palliativa vården i Sverige i dag?
• Vilken vård och omvårdnad faller inom ramen för palliativ vård?
• Vilka etiska perspektiv bör vara närvarande inom palliativ vård?
• Vad kan ett värdigt avslut av ett liv vara?
• Vad bör vårdpersonal tänka på i mötet med anhöriga?

Palliativ vård i korthet:
• ett inkluderande språk, gott om fallbeskrivningar och i marginalen förklaras komplicerade ord och termer
• varje kapitel tydligt baserat på punkter ur det centrala innehållet så är eleverna fullt medvetna om målet och syftet med varje kapitel

  • Artikelnr : 40689870
  • Sidor : 200
  • Upplaga : 1.3
  • Utgivningsår : 2015