Patos - svenska för gymnasieskolan

Patos

Patos är ett läromedel i svenska för gymnasiet och vuxenutbildningen, med gedigna teoriavsnitt och mängder av övningar. I serien finns såväl trycka som digitala läromedel, så att du kan välja det som passar dig och dina elever bäst.

Patos för Svenska 1 och 2

  • Gedigna teoriavsnitt
  • Mängder av övningar som ger eleverna möjlighet att träna mycket. 
  • Efter varje genomgång så finns det många övningar av varierande slag. Större skrivuppgifter varvas med gruppdiskussioner och med handfast träning.

Tre anledningar att testa Patos i din undervisning!

Patos Svenska 1

Mängder av varierade övningar

Vill du ha bra uppgifter som eleverna kan jobba med över tid i din svenskundervisning? Patos, Svenska 1 är ett läromedel för gymnasiet och vuxenutbildningen som täcker in hela det centrala innehållet för kursen. Här finns, utöver de fokuserade teoriavsnitten, mängder av olika övningar.

Gästskribent Henrik Gustavsson:

Att arbeta med retoriken i svenskan

Hur får jag eleverna att tala i svenskundervisningen? Hur kan jag hjälpa dem igång? Hur lyfter jag retorikens betydelse för elevernas vardag? Här ger Henrik Gustavsson, läromedelsförfattare och lärare i bland annat svenska och retorik på gymnasiet, konkreta tips och idéer kring hur man kan arbeta med retoriken i sin svenskundervisning.

Beställ provexemplar 

Här har du som är lärare möjlighet att beställa provexemplar av utvalda läromedel.