Gerontologi och geriatrik

Gerontologi och geriatrik – för vård- och omsorgsutbildningen

Läromedlet Gerontologi och geriatrik täcker hela kursen Gerontologi och geriatrik på vård- och omsorgsutbildningen. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel samt lärarhandledning.