Ställ krav på dina digitala läromedel!

Hur ska man välja i en djungel av digitala läromedel? Ett digitalt arbetssätt är mer än att använda digitala läromedel och inkluderar hela skolans organisation. Kanske har du testat digitala läromedel? Då är det dags att utvärdera din testperiod. Som stöd för att välja läromedel har vi tagit fram en checklista med viktiga krav att ställa på digitala läromedel. 

  • Vad ska jag förvänta mig av ett digitalt läromedel? 

Ett digitalt läromedel ska underlätta din undervisning och variera olika undervisningssätt. 

Med digitala läromedel från Gleerups får du ett kvalitetsinnehåll med både bredd och djup. Inlärningen varieras genom stora möjligheter att läsa, lyssna, titta och interagera. Det finns flera olika slags övningar för färdighetsträning, kunskapskoll och självbedömning. Du får stora möjligheter att individualisera din undervisning.<
 

  • Hur kan jag jobba ämnesövergripande och tematiskt?

Ett bra digitalt läromedel ska förenkla dina möjligheter att arbeta både ämnesövergripande och tematiskt. 

Med planeringsverktyget i Gleerups digitala läromedel skapar du egna teman och planeringar direkt i dina läromedel. Innehållet kan hämtas från ett eller flera läromedel, men också länkas till externt och eget material. Dessutom kan du enkelt dela dina planeringar med kollegor vilket främjar det kollegiala lärandet. 
 

  • Hur går det för eleven?

Det är viktigt att ett digitalt läromedel ger dig som lärare det underlag du behöver för bedömning och att eleven kan se och följa sin egen utveckling. 

I Gleerups digitala läromedel ger tester och övningar en snabb och direkt återkoppling som ökar studiemotivationen och inspirerar eleven att nå nästa nivå. Samtidigt kan läraren följa såväl klassens som varje elevs utveckling.
 

  • Hur får vi allt att hänga ihop? 

Oavsett vilken lärplattform din skola arbetar med ska det vara lätt att länka samman det digitala läromedlet med lärplattformen. 

Med Gleerups digitala läromedel finns möjlighet att skapa en sammanhängande digital lärmiljö där läromedlen är lätta att nå och nya möjligheter till smarta arbetsformer uppstår. 
 

  • Hur får vi till implementering och utbildning?

Underskatta inte värdet av en gedigen och välplanerad implementering och utbildning. Många tror att det räcker med en timmes visning – det gör det inte. 

Med Gleerups digitala läromedel ingår support och hjälp du behöver för att hela skolan ska komma igång. 
 

  • Värna likvärdighetsfrågan

Fokusera inte bara på likvärdig tillgång till datorer och läromedel utan lägg även fokus på likvärdig användning. Ett bra digitalt läromedel ska kunna stötta din undervisning så att den blir tillgänglig för så många elever som möjligt, oavsett förutsättningar och behov.

Med Gleerups digitala läromedel ges möjligheter till inkludering för alla genom indivdanpassade läsinställningar, studiestöd på modersmål, lättlästa textversioner och läsguider som ger strategier för läsningen.
 

Nyfiken på Gleerups digitala läromedel?
Prova vilket läromedel du vill gratis i 30 dagar 

Vilka utmaningar och förhoppningar har dina skola eller kommun kring digitaliseringen?
Vi kommer gärna till din arbetsplats och hjälper till. Boka ett besök redan idag

 

29 Maj 2019