3 smarta tips kring Ord & Äventyr och undervisning i svenska

Undervisar du med Ord & Äventyr det här läsåret? Eller är du nyfiken på hur Ord & Äventyr funkar i undervisningen? Här får du tre smarta tips för din undervisning i svenska årskurs 1-3 från läromedelsutvecklare Jessica Nööjd Eklund. Du kan också titta på en inspelad webbträff kring att undervisa i svenska med Ord & Äventyr.

Arbeta med gemensam läsning och textsamtal

Läseboken i Ord & Äventyr för årskurs 1 finns i tre nivåer. Utifrån C-boken, som har längst texter, arbetar du med gemensam högläsning och textsamtal. Handlingen är spännande och elevnära och vi får följa kompisarna Dima och Ville på deras äventyr. 

Med hjälp av det digitala lärarstödet kan du ha genomgångar utifrån läseboken och berättelsen finns även inläst. I lärarhandledningen finns färdiga frågor kring innehållet, på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Du får tips kring hur du kan jobba med lässtrategier och hur du kan vara en modellerande lärare när du jobbar med det gemensamma läsandet. 

Anpassa lästräningen utifrån varje elev   

Så är det dags för den individuella lästräningen.  Läsebok 1A är tänkt för de elever som inte knäckt läskoden. Det är korta meningar, långsam progression och mycket upprepningar. För högfrekventa ord finns ordbilder och för ord som är viktiga för handlingen finns bildstöd, en liten bild ovanför ordet.

B-boken är till för de elever som har knäckt läskoden och klarar av att läsa enkla meningar. Korta meningar som löper över en rad, ljudstridiga ord kommer in först senare. C-boken är för de elever som läser med flyt och fungerar även som högläsning. Alla tre nivåerna finns inlästa, läsebok A har anpassat lästempo

I lärarhandledningen finns mycket stöd för hur du kan jobba med texten, hur du kan anpassa och utmana både lättaste och svåraste nivån, och jobba med bokstavskännedom, språkljud och språklekar. 

Jobba med individuell läs- och skrivutveckling

Arbeta gärna med den specifika bokstaven för kapitlet innan du börjar jobba i arbetsboken! Det finns mycket hjälp i lärarstödet för hur du kan jobba med munbilder, bokstavshus, forma bokstäver, arbeta med handalfabet, tangentbord och bokstavsbilder. 

I Ord & Äventyr arbetsbok jobbar eleverna med övningar som är direkt kopplade till läseboken, och det är fokus på ljudningsmetoden.

Låt eleverna träna ordbilder, läsa, skriva och känna igen ord. För elever som jobbar snabbt, behöver utmaning eller behöver träna lite till finns Träna mer-uppgifter, både på en enklare och en lite svårare nivå.  I Jag kan får eleverna visa vad de lärt sig och självskatta sig. Därefter finns det uppgifter på två nivåer, lite enklare och lite mer utmanande. Även i den digitala elevträningen finns övningar på två nivåer.

I Iärarstödet hittar du mer inspiration kring hur du kan arbeta med att anpassa och utmana läs- och skrivutvecklingen för alla elever. 

Nyfiken på Ord & Äventyr?

Jobbar du inte redan med Ord & Äventyr men är nyfiken på läromedlet? Läs mer, bläddra i smakprov och titta på filmer.

Läs mer 

 

04 Okt 2022