Modul matematik – en modern mattebok med rätt nivå för alla elever!

Med uppgifter på tre nivåer, tydlig struktur och många exempel, får alla elever förutsättningar att lyckas med matematiken! Möt författarna bakom och lärare som provat nya Modul. 

asset_image

– Modul matematik är en modern mattebok som ger både eleven och läraren många möjligheter att arbeta med matten på ett bra och utvecklande sätt, säger Jörgen Holmqvist, Liljeskolan Trelleborg, en av de lärare som varit med och provat Modul under framtagningen.

Exempel, förklaringar och filmer via QR-koder

Två andra lärare som varit med i utvecklingen av Modul är Annika Hindesmith i Hjärup och Karl-Johan Sedig i Jönköping.

– Jag tror att Modul kommer att fungera bra i undervisningen! Det är jättebra att det finns exempel, förklaringar och diagnoser på respektive nivå. De tydliga exemplen hjälper eleverna att utveckla sina matematiska kunskaper, att resonera och diskutera matematik, säger Annika. 

– Jag gillar att det finns flera nivåer av uppgifter och att eleverna i mina grupper då kan arbeta på den nivå som passar dem, fortsätter Karl-Johan. 

Jag tror att Modul kommer att fungera bra i undervisningen! Det är jättebra att det finns exempel, förklaringar och diagnoser på respektive nivå.

Olle Nyhlén-Johansson, en av författarna till Modul, fortsätter:
– Upplägget i Modul gör den lätt att arbeta med, det finns många exempel, och jag tror att både elever och lärare kommer att gilla QR-koderna som leder till exempelfilmer!

– Det är också precis lagom stegring i svårighet mellan uppgifterna, som gör att eleverna kan arbeta på sin nivå  utan att ideligen fastna.

Det var stort intresse för nya Modul på Matematikbiennalen i mars, där också seriens författare var med.

Basbok ger enklare ingång till grundboken

Modul matematik Bas är för elever som behöver arbeta på basnivå och eleverna skriver direkt i boken. 
–  Basboken ger en enklare ingång till grundboken, med färdighetsträning och basuppgifter. Många elever gillar verkligen att få skriva i matematikboken där det finns en tydlig struktur,  och att slippa att redovisa alla uppgifter i ett räknehäfte, säger Lisa Gustafson, lärare i Lund och författare till Modul Basbok. 

Gruppuppgifter stimulerar till matematiska samtal

– Jag tycker det är positivt att avsnitten inleds med att eleverna arbetar i grupp kring en uppgift inom området som stimulerar till matematiska samtal och resonemang, säger läraren Annika. 
– Jag gillar upplägget med Gruppuppgifter som är både kul och utmanande för elevernas tänkande, fortsätter läraren Jörgen. 

Väl rustade inför nationella provet i åk 9

– I Modul finns det mesta! sammanfattar Olle. Exempel, gruppuppgifter, uppgifter, diagnoser, träna mer, fördjupning och tematiska uppgifter. Allt sammantaget gör att eleverna kommer väl rustade till nationella provet åk 9 och även sedan till gymnasiet!

Hur stödjer Modul din matematikundervisning?

  • tydliga genomgångar och exempel, både som text och filmer via QR-koder
  • rikligt antal uppgifter på tre nivåer
  • tydlig struktur och relevant lärarstöd

Läs mer och beställ provexemplar av elevbok och basbok årskurs 7

12 Apr 2024