Gästskribent Ann Boglind – En vild idé om en bro av poesi

I dagarna skickas den nya boken En bro av poesi ut till alla 6-åringar i Sverige. Boken är en gåva och bakom den står Svenska Akademien, Skolverket och initiativtagarna Ann Boglind och Anna Nordlund. Ann Boglind, själv mångårig författare för Gleerups, skriver här om projektet, om läslust hos barn och unga och hur poesi kan vara vägen in – eller bron – till läsningen. Få också några tips på litteratur som kan visa vägen.
 

 
Redan för 33 år sedan, år 1988, skrev jag min första lärobok för Gleerups. Det var Svenskboken åk 7, som följdes av Svenskboken åk 8 och 9, Fyrans, Femmans och Sexans Svenskbok, Maskotböckerna för mellanstadiet och Magasinetböckerna för högstadiet. En bit in på 2000-talet blev det kurslitteratur för högskolan tillsammans med Anna Nordenstam: Från fabler till manga 1 och 2 med litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur. I alla dessa böcker har poesin, både läsandet och skrivandet av den, haft en framträdande roll, på samma sätt som den har haft det i min egen undervisning på Bergsjöskolan i Göteborg.

En bok till Sveriges alla 6-åringar
Som pensionär fick jag ett uppdrag att tillsammans med Anna Nordlund bygga upp Litteraturbankens Skola. Vi började med Selma Lagerlöfs författarskap och därefter gick vi över till att inspirera lärare att ta vara på vår svenska lyrikskatt i sin undervisning. Under arbetet med detta väcktes den något vilda idén att också få ställa samman en poesiantologi som gåvobok till alla barn som börjar skolan. Och nu är denna vilda idé till slut verklighet tack vare Svenska Akademien som har finansierat boken, förlaget En bok för alla som har producerat den och Skolverket som står för distribution av både gåvoböckerna och skoluppsättningar av antologin.

Läsande som framgångskoncept
Titeln En bro av poesi är inspirerad av Zacharias Topelius dikt ”Vintergatan”, som handlar om två älskande som har kommit ifrån varandra och bygger en bro av stjärnor för att få kontakt. På samma sätt vill vi att läsning och samtal om dikter ska bygga broar mellan människor: barn och de vuxna de har omkring sig därhemma, lärare och elever samt barn sinsemellan. Vuxnas högläsning, gemensam läsning med efterföljande samtal och läsande vuxna som förebilder har av forskningen framhållits som framgångskoncept för att stärka barns tanke-, kunskaps- och språkutveckling. 

Här tänker vi att vi slår ihop dessa faktorer och stärker förutsättningarna för att få fler läsande barn. En bro av poesi erbjuder både äldre och nyare dikter om alla möjliga ämnen som stjärnor, hästar, en trasig tallrik, fotboll, skeppsbrott och skräcködlor för att ta några exempel. Boken erbjuder också både långa dikter och korta dikter, allvarliga dikter och humoristiska dikter. Alla dikter är fint illustrerade av några av Sveriges främsta barnboksillustratörer, vilket gör att boken i sig inbjuder till att bläddra i. Bilderna förstärker läsupplevelsen och gör det också lättare att förstå dikterna. Dessutom finns förslag till hur man kan börja ett samtal om dikten.  

Samtal om existentiella frågor
Dikterna är valda så att de går att läsa och förstå på flera plan, både bokstavlig och symbolisk läsning. Vi vill också att de ska innehålla något intressant att prata om, något som kan intressera både vuxna och barn. Barn vill gärna prata om existentiella frågor och de har ofta både kloka och roliga tankar; här får de möjlighet till det om den vuxne tar sig tid. Diktläsning kan väcka många tankar och också förbereda för nya upplevelser i livet. Det är svårt att hinna med allt i en jäktig vardag, men dikter är korta och innehåller på samma gång ett rikt innehåll. ”En dikt är något som är litet utanpå men stort inuti”, som en elev sa en gång.

Förtrollning, förtjusning – och lagom motstånd
Många vuxna har en föreställning om att poesi är något svårt och märkvärdigt, men barn som har fått höra rim och ramsor och sjungit visor har inte alls denna förutfattade mening. Dessutom förstår barn att man kan njuta och smaka på ord utan att förstå hela dess innebörd. För både barn och vuxna kan dessa korta lässtunder innebära något lugnt och mysigt man gör tillsammans.

Det finns så många möjligheter att arbeta kreativt med poesi, vilket nu senast Elisabet Härenstam har visat i sitt kapitel ”När man skriver dikt får man inte frysa om fötterna – om barn och dikt” i Skrivundervisningens grunder. Hon framhåller mycket klokt att det gäller att inte ta det för högtidligt utan snarare gå in för att väcka nyfikenhet och fantasi. I hennes kapitel finns många fina idéer, som jag tycker väl kompletterar den handledning som vi har skrivit till En bro av poesi. 

Jag tycker också mycket om att Elisabet Härenstam påpekar att vi inte ska vara rädda för att läsa vuxendikter för barnen. Dikterna ska inte vara för lätta utan de ska kräva ett lagom motstånd att läsa eller lyssna till; det ska vara dikter som väcker både förtrollning och förtjusning. Det är Anna Nordlunds och min förhoppning med En bro av poesi att vårt urval av dikter just ska väcka just förtrollning och förtjusning.

Ann Boglind

Fler lästips:
Boglind, Ann & Nordlund, Anna, ”Låt dikten komma till oss! Poesi och poesididaktik genom hela grundskolan”
Boglind Ann & Nordlund, Anna, Handledning till En bro av poesi
Litteraturbankens Skola
Boglind, Ann & Nordenstam, Anna, Från fabler till manga 1 och Från fabler till manga 2 
Karin Forsling & Catharina Tjernberg (red.), Skrivundervisningens grunder
UR, Sveriges Utbildningsradio har valt att animera 10 dikter ur En bro av poesi. Dessa program publiceras tillsammans med en lärarhandledning på urplay

Ann Boglind har varit universitetslektor i svenskämnets didaktik vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Hon är författare till bland annat Från fabler till manga 1 och 2, och är nu aktuell med En bro av poesi.

Fler tips på aktuell kurslitteratur

Här hittar du aktuell kurslitteratur från Gleerups inom svenska, språk och litteraturvetenskap.

Läs mer 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

06 Sep 2021