3 smarta tips om Gleerups matematik 4-6

Undervisar du med Gleerups matematik 4-6 det här läsåret? Eller är du nyfiken på att prova? Här får du tre smarta tips för din undervisning från läromedelsutvecklare Olga Pugachova. Du kan också titta på en inspelad webbträff med fokus på att jobba med matematik 4-6.

Jobba med elevernas förförståelse – använd diskussionsbild 

Ett bra sätt att starta upp ett nytt arbetsområde är att använda diskussionsbilden med tillhörande frågor och jobba med elevernas förförståelse. Efter en lärarledd gruppdiskussion kan få en uppfattning av vad eleverna redan kan och vad de behöver fokusera på. I lärarmaterialet finns kommentarer till diskussionsbilden och även de populära gruppledtrådarna, som utvecklar förmågor att tala matematik, samarbeta och lära i grupp. 

För att konkretisera förståelsen finns en aktivitet med laborativt innehåll i början av varje avsnitt Här finns också förklaringar och tips, ofta i form av en film. 

Få koll på var eleverna befinner sig – måluppgifter och diagnoser

Till varje avsnitt i Gleerups matematik 4-6 finns en måluppgift med tillhörande självskattning. Måluppgifterna hjälper dig att få koll på var eleverna befinner sig, och att upptäcka om någon skulle halka efter så att du kan hjälpa de elever som behöver i god tid. 


Till varje måluppgift finns en fördjupningsuppgift som ligger på en högre nivå. Uppgifterna visa vad du kan är till för de elever som behöver träna mer inom ett visst avsnitt. Tänk efter är uppgifter som tränar alla förmågor. Här får eleverna diskutera metoder och strategier innan de gör en diagnos. Diagnoserna testar målen för området och kan användas som vägledning för om eleverna ska välja spår 1 som repeterar innehållet i den grundläggande kursen eller spår 2 som är mer utmanande. 

Träna inför nationella prov 


I Gleerups matematik 4-6 finns gott om extrauppgifter, till exempel uppgifter med historisk anknytning och något extra, både enkla och svårare uppgifter för snabba elever. Utmaningar är ordentligt kluriga och utvecklande uppgifter. 

Efter vartannat område finns ett repetitionsavsnitt och en provuppgift. Provuppgifterna är konstruerade som “mini-nationella prov”, och här synliggörs både förmågor och betygspoäng. I årskurs 6 finns ett extra avsnitt, Inför nationella prov, som är en repetition av innehållet i alla årskurser och upplagt som ett riktigt nationellt prov. 
 

Titta på en webbträff!

Titta på en inspelad webbträff med fokus på Gleerups matematik 4-6 där läromedelsutvecklare Olga Pugachova svarar på deltagarnas frågor och ger inspiration hur du kan jobba med Gleerups matematik i ditt klassrum.  

Nyfiken på Gleerups matematik?

Jobbar du inte redan med Gleerups matematik men är nyfiken på läromedlet? Läs mer och passa på att prova Gleerups matematik 4-6 gratis i 30 dagar och upptäck alla möjligheter och smarta funktioner.

Läs mer 

 

26 Sep 2021