Lär dina elever bli risktagare! Tips för svenska som andraspråk

Hur lär man sig bäst ett nytt språk? Ewa Holm har mångårig lärarerfarenhet inom vuxenutbildningen och är författare till flera läromedel. Hon är aktuell med nya läromedlet Nästa steg, och ger här tips på olika metoder att använda i undervisningen i svenska som andraspråk. För att lära sig att tala ett språk väl måste man våga ta risker menar hon.  

19 år gammal och som nybliven au-pair i Kalifornien klev jag in på ortens Stationery store (pappershandel). Här skulle bland annat inhandlas brevpapper för att jag skulle kunna hålla kontakten med dem i hemlandet. Min era som au-pair begav sig ett bra tag innan mejlandets era. Inte bara ordet Stationery var nytt och innan dess okänt för mig skulle det visa sig.

Fint brevpapper fann jag snabbt i butiken, men var fanns suddgummin? Excuse me, do you sell rubbers also? frågade jag på min bästa skolengelska. Honey, I think you need to go next door to the pharmacy to find those, svarade expediten storskrattande. Då hon såg min totala förvirring tillade hon vänligt: Here in the US we call what you want erasers! 

Lärde mig skratta åt mig själv 
Vad vill jag då säga med denna anekdot? Jo, att även om jag som 19-åring i stunden upplevde mitt första pappershandelsbesök i USA som oerhört pinsamt så lärde jag mig inte bara det amerikanska ordet för suddgummi – utan också att våga skratta åt mig själv i fortsättningen när jag talade ”fel” engelska under mitt år som au-pair. Jag konstaterade att tack vare denna lilla ”incident” så var det inte längre lika pinsamt att säga fel saker – jag hade ju redan gjort bort mig rejält, åtminstone i en 19-årings ögon. Och jag lärde mig under året i Kalifornien att tala betydligt bättre engelska än den skolengelska jag hade med mig i bagaget. 

Risktagare lär sig snabbare och blir skickligare
För att lära sig att tala ett språk väl måste man som inlärare våga ta risker. Språkforskare har konstaterat att risktagare – de som vågar ta risker när de talar ett nytt språk – inte bara lär sig språket betydligt snabbare utan blir också skickligare talare än riskundvikare – de som bara säger sådant de redan kan och är säkra på. Som språklärare är det av högsta vikt att försöka få eleverna att förstå detta och att klassrummet eventuellt kan bli en första plats för risktagande. I Nästa steg behandlas ämnet risktagning i avsnittet Att tala

Språkbad – immersion
Även nyttan av ”språkbad” – immersion – för att lära sig ett nytt språk snabbare och bättre kan vara relevant för dig som är språklärare att påtala för eleverna. Immersion innebär att man som språkinlärare försöker ”utsätta sig för” och absorbera sitt nya språk så mycket som möjligt. Immersion kan ske till exempel genom att man läser och försöker klura ut betydelsen av all text man ser ute på stan på reklampelare och skyltar, eller att man tjuvlyssnar och försöker förstå sina medresenärers samtal på bussen. I Nästa steg finns ytterligare tips på hur man kan språkbada i avsnittet Att lära sig ett nytt språk

Ett sista tips jag vill nämna på hur man enkelt kan språkbada är att se till att absorbera nya ord som har relevans i ens tillvaro. Exempel på sådana ord är för min del ordet stationery som jag förutom eraser heller aldrig har glömt efter mitt första pappershandelsbesök i USA. Däremot har jag under åren besökt många trevliga amerikanska pappershandlar som jag sedan dess inte heller har haft några som helst problem att hitta …

Ewa Holm, lärare och författare till Nästa steg

Nästa steg, svenska som andraspråk 1

Nästa steg är ett nytt läromedel för kursen svenska som andraspråk 1. Här hittar du omfattande material för att tala, läsa och skriva. Engagerande övningar sätter den språkliga kompetensen i fokus. Läromedlet innehåller studieteknik, tips för hur man söker jobb, språklig variation och källkritik.

Läs mer om Nästa steg 
 

23 Apr 2020