Nästa steg, Svenska som andraspråk 1

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Nästa steg är ett heltäckande läromedel i Svenska som andraspråk 1 för gymnasieskola och vuxenutbildning.

Nästa steg tar fasta på de basmoment som ingår i och bör tränas under kurs 1. Här finns omfattande material för att tala, läsa och skriva. Genom övningstäta kapitel samt en minigrammatik läggs en stabil grund för vidare studier. Läromedlet tar även  upp studieteknik, tips för hur man söker jobb, språklig variation, källkritik, granskning av medier och reklam, filmkunskap, språkriktighet samt språkliga övningar. Läromedlet är välfyllt med engagerande övningar som snabbt sätter den språkliga kompetensen i fokus. Nästa steg fungerar utmärkt att använda i sin helhet, från början till slut, eller i den kapitelordning läraren och den studerande själv föredrar.

Nästa steg i korthet:
• ett basläromedel med ett klart och direkt språk
• täcker alla moment i gymnasiekurs Svenska som andraspråk 1
• omfattande övningsmaterial för muntlig framställning, läsning och skrivande
• stor mängd utmanande diskussionsövningar
• lämplig även för självstudier

  • Artikelnr: 51102528
  • Sidor: 288
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2019
Om serien
Nästa steg - svenska som andraspråk för gymnasieskolan

Nästa steg

Nästa steg är heltäckande läromedel i Svenska som andraspråk för gymnasieskola och vuxenutbildning. I serien finns såväl tryckta som digitala läromedel, så att du kan välja den form som passar just dig och dina elever.

För dig som vill arbeta med tryckta läromedel!

I serien finns ett tryckt läromedel per kurs. Önskar du tillhörande lärarmaterial hittar du detta i lärarversionerna av de digitala läromedlen. Dessa innehåller planeringstips, lektionsförslag och förslag på lärarintroducerade uppgifter. Här finns också avsnittstest som du kan använda för att att testa om eleven har förstått de olika momenten och kan tillämpa sina kunskaper.

För dig som vill arbeta helt digitalt!

Nästa steg digitala läromedel är heltäckande läromedel för kurserna Svenska som andraspråk 1 och 2. Här varvas texter med en rad smarta funktioner, en mängd bilder och interaktiva övningar som ger eleverna ett bra stöd i inlärningen. Lärarversionerna innehåller dessutom planeringstips, lektionsförslag och förslag på lärarintroducerade uppgifter. Här finns också avsnittstest som du kan använda för att att testa om eleven har förstått de olika momenten och kan tillämpa sina kunskaper. Prova kostnadsfritt i 30 dagar och upptäck mer!

 

Tre anledningar att testa Nästa steg i din undervisning!

Recensioner

Del av recesnion publicerad i BTJ-häftet nr 20, 2019
Lektör Agneta Wirberg  

[...] I bokens tio kapitel finns möjlighet att öva på alla de moment som ingår i Skolverkets kursplan för Svenska som andraspråk 1. Eleverna får bygga upp sitt ordförråd, öva på att tala och hålla muntliga presentationer, samt lära sig läsa mer avancerade texter och utveckla sitt skrivande. I boken tas även studieteknik, hur man söker jobb, språklig variation, källkritisk granskning av medier och reklam, filmkunskap och språkriktighet upp. Boken kan med fördel även användas för självstudier. De åtta första kapitlen avslutas med ordkunskapsövningar medan kapitel nio består av språkliga övningar. Sist i boken finns en minigrammatik. [...] Boken är försedd med textförteckning, bildförteckning och register. Upplägget är överskådligt och intresseväckande.