Mattekojan – ett nytt läromedel att räkna med i klassrummet 

Nya Mattekojan har fokus på taluppfattning, ett engagerande sagotema och är lätt att nivåanpassa. Lärare som arbetat med nya Mattekojan i sina klassrum under läsåret uppskattar det stora utrymmet för laborativa uppgifter och att den går in på djupet på matematiska begrepp. 

Mattekojan är en helt ny serie för lågstadiet som har fokus på taluppfattning för att bygga elevernas förståelse och matematiska grund. 

– Det fokus som Mattekojan har på att dela upp tal istället för att lägga till eller ta bort gör att eleverna förstår på djupet, säger Malin Relefors, lärare på Kvarngärdesskolan Uppsala International School. 

Lärare och elever provat Mattekojan
Hon är en av de 40 lärare som tillsammans med 700 elever runt om i Sverige under det här läsåret har arbetat med Mattekojan i en utprovning. De har säkerställt rätt nivå, rätt progression och ett bra undervisningsflöde. 

– Jag uppskattar att det är så mycket utrymme för laborationer i Mattekojan. Eleverna får jobba så mycket praktiskt innan vi börjar med boken så när de väl börjar med boken har de redan provat på det praktiskt, säger Karin Johansson, Kvarngärdesskolan Uppsala International School. 

Saga som skapar engagemang
I Mattekojan får eleverna följa en berättelse som skapar engagemang där grodan Gugge och humlan Sum-Sum hjälper barnen att förstå matematiken. Kapitlen startar med en sagobild som skapar nyfikenhet, samtal och förförståelse. I lärarstödet finns sagan till bilden, diskussionsunderlag och problemlösning. 

På Västra skolan i Hudiksvall jobbar klassen mycket med sagorna:

– Vi startar alltid upp med att lyssna på sagan till kapitlet. Därefter jobbar vi med frågor från lärarhandledningen och tittar på sagobilden. Eleverna kommer på fantastiskt många olika uppgifter till sagobilden och det skapar en bra förförståelse innan vi jobbar vidare, säger läraren Zenitha Terneborg Ryttlingers

Enkel att anpassa efter olika nivåer
Karin Johansson upplever att Mattekojan fungerar utmärkt att nivåanpassa eftersom den bygger så mycket på laborativt arbete.

– Vi jobbar mycket i par med laborativa uppgifter där barnen får undersöka. Då hamnar de automatiskt på den svårighetsgrad som de klarar. Att utgå från att undersöka gör att barnen själva utmanar sig. Det funkar jättebra, säger Karin.

Fokus på matematiska begrepp 
Mattekojan lägger stort fokus på elevernas förståelse för matematiska begrepp och tankar. 

– Vi har en stor del andraspråkselever och en del nyanlända elever. Det som är så bra med det här materialet är att det på djupet går in på olika matematiska begrepp som dubbelt, hälften och fler, färre och före, efter. Det är otroligt viktiga begrepp att lära sig förstå, säger Malin. 

Det som är så bra med det här materialet är att det på djupet går in på olika matematiska begrepp. Det är otroligt viktiga begrepp att lära sig förstå.
Malin Relefors, lärare


Använder handfasta tips rakt av
Till Mattekojan finns lärarhandledning med didaktiska tips, problemlösning och laborativa aktiviteter. Dessutom finns digitalt lärarstöd och digital elevträning med färdighetsträning, självrättande övningar och enkla spel för att träna och befästa begrepp. 

– Lärarhandledningen är fantastisk, den har aktiviteter och tips och är handfast. Det här fungerar i praktiken och vi använder de rakt av, säger Malin. 

Mattekojan är utformad utifrån det som bedöms i Skolverkets bedömningsstöd. 

– Vi är så nöjda med materialet och hur vi utvecklat vår matteundervisning under läsåret! Skolverkets bedömningsstöd styrker vår upplevelse av hur arbetet inte bara höjt andelen låga resultat utan även utmanat och höjt många till hög nivå, avslutar Malin.  

19 Maj 2021