Ord & Äventyr lockar till läsning och lust att läsa mer

Lärarscenen på Bokmässan var fullsatt när författaren Katarina Genar och Jessica Nööjd Eklund från Gleerups samtalade om hur man lockar elever till läsning! Hur fångar man barnens intresse? Hur skapar man spänning och lust att läsa mer? Och hur kan man jobba med olika läsnivåer för att alla elever ska få utvecklas på sin nivå?

– Det är oerhört viktigt att få elever att vilja läsa. När jag skriver har jag alltid fokus på innehållet, säger Katarina Genar. 

Barnboksförfattaren Katarina Genar är känd för sina spännande böcker som är oerhört populära och omtyckta av många barn och ofta utlånade på biblioteken. 

– Innehållet ska gärna vara vardagsnära som barnen känner igen, med teman som vänskap och äventyr kanske gåtfullt och scener med olika känslor, säger Katarina. 

Skriver för att barnen ska fångas av berättelsen
Katarina har i många år varit skollogoped och arbetade då med inriktning på barns språkutveckling. Genom skolbesök och skrivarverkstäder har hon nära kontakt med lärare och barn som läser hennes böcker. Dessutom är hon författare till Ord & Äventyr läseböcker.

– Jag skriver för att barnen ska fångas av berättelsen och lockas till läsning. Då använder jag mig av cliffhangers så att många kapitel slutar så att man vill läsa vidare för att få veta hur det ska gå, säger Katarina.
 

– Jag skriver för att barnen ska fångas av berättelsen och lockas till läsning. Då använder jag mig av cliffhangers så att många kapitel slutar så att man vill läsa vidare.
Katarina Genar, författare 

Att möta varje elev utifrån sin nivå 
Alla lärare vet att i ett klassrum sitter elever som har kommit olika långt i sin läsutveckling och uppdraget som lärare är att möta elever utifrån deras nivå och utifrån elevernas specifika behov.

– Berättelsen i Ord & Äventyr är skriven i olika nivåer men man inleder med gemensam högläsning med alla elever. Man kan samtala om bilder och om texten och man kan arbeta med ordförståelse och förförståelse. Här kan alla kan vara lika delaktiga oavsett vilken läsnivå man befinner sig på, säger Jessica Nööjd Eklund, läromedelsutvecklare Gleerups 

När man utvecklar ett läromedel är det mycket att ta hänsyn till. 

– När jag skrev berättelsen till läromedlet Ord & Äventyr fick läseböckerna tre olika textnivåer men de innehåller samma berättelse. Samma handling, samma bilder och spänning i alla men meningsbyggnad ord och även textmängd skiljer sig åt i de olika läseböckerna, säger Katarina.  

Vikten av inkludering och samhörighet
Den svåraste texten fungerar som högläsning och individuell träning för de elever som kommit långt i sin läsutveckling. Den enklaste nivån är för elever som inte har knäckt läskoden och innehåller upprepning, ordbilder, bildstöd och pratbubblor.

– Vi vill gärna trycka på vikten av inkludering och samhörighet i klassrummet oavsett hur långt man har kommit i sin läsutveckling och att alla får ta del av den fördjupade texten även om man själv inte kan läsa den. Skolans viktigaste uppdrag är ju att få eleverna att bli läsare, säger Jessica.  

– Det jag tror eleverna framförallt gillar med Ord & Äventyr är den här känslan av att det här skulle kunna hända mig, att det är väldigt vardagsnära och att man kan känna igen sig i det som händer, avslutar Katarina.  

Efter föreläsningen var det många lärare som passade på att träffa Katarina och Jessica i Gleerups monter. Det blev många samtal om läsning,  läromedel och hur man kan undervisa med Ord & Äventyr! 

Nyfiken på Ord & Äventyr?

Läs mer, bläddra i smakprov, se filmer och beställ ditt provexemplar.

Mer om Ord & Äventyr

12 Okt 2022