VFU-handboken – bryggan mellan undervisningens teori och praktik

Att det finns en klyfta mellan teori och praktik är nog de flesta lärarstudenter överens om, om inte förr så när det är dags för den verksamhetsförlagda utbildningen. Den här ”praktikchocken” kan överrumpla och göra även den mest hängivna student osäker på sina kunskaper och hur man ska agera. Nu kommer en bok med ambitionen att överbrygga denna klyfta – en brygga mellan teori och praktik helt enkelt.

Hur kommer det sig att ni skrev boken?
– Lärarutbildningen är komplex och inte minst relationen mellan teoretiska högskoleförlagda kurser och VFU är en utmaning. Ofta får man höra att teoretiska kurser inte bidrar med så mycket till praktiken, och att erfarenheter från VFU inte används som underlag för teoretiska perspektiv i högskoleförlagda kurser. I boken bidrar vi med tankar om hur teoretiska perspektiv konkret kan stödja undervisningen och hur undervisningen kan ge bidrag till teoretiska kurser.

Hur kan boken stödja studenterna inför och under deras VFU? 
– Den så kallade ”praktikchocken”, när lärarstudenter eller nyutexaminerade lärare möter den konkreta undervisningspraktiken, är känd och väldokumenterad sedan flera decennier. Under sin praktik förväntas lärarstudenter planera och genomföra undervisning. De ska leda pedagogisk verksamhet med barn och ungdomar, parallellt med att de ställer sig frågan om de duger som lärare. Det är en konfliktfylld situation och vår förhoppning är att boken kan ge stöd för studenter under sin VFU, men också länka erfarenheter gjorda under VFU till högskoleförlagda kurser.

Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem att förstå det?
– Lärarstudenter har i början av sin utbildning ofta ett fokus på sitt eget agerande: Kan jag leda en grupp? Kommer eleverna att lyssna på mig? Hur ska jag kunna förklara ett svårt ämnesinnehåll? Utgångspunkten för boken är konkreta situationer som studenter kommer att kunna känna igen sig i under sin VFU. Bokens kapitel följer den logiken, genom att de inledande kapitlen riktar fokus mot lärares agerande, medan vi i de följande lyfter blicken mot interaktion mellan lärare och elever, och i slutet mot frågor om att arbeta med elevers medvetenhet om sitt eget lärande, bedömning och betygsättning och att inkludera värdegrundsfrågor i undervisningen. Vi följer alltså en väg från eget agerande, via undervisning som social interaktion, till ett vidare ansvar som svarar mot komplexiteten i läraruppdraget. 

Vad hoppas ni att studenten kommer ta med sig efter att ha läst boken?
– Vår förhoppning är att de olika kapitlen ska fungera som verktyg för att ge studenterna stöd för den undervisning de planerar och genomför under sin VFU. Hur lägger man grunden för en fruktbar dialog i klassrummet? Hur kan man strategiskt använda bedömning för att gynna ett medvetet och förståelseinriktat lärande? Hur blir värdegrund en fråga i själva undervisningen?

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
– Den här boken är inte en ren handbok och en manual för att göra si eller så. Där kan ingenting ersätta VFU-handledaren ute på skolan. Den är inte heller en teoretisk djupdykning om hur man teoretiskt kan förstå undervisning – de delarna hanteras av specialister inom lärarutbildningens många olika områden. Målsättningen är i stället att utifrån konkreta situationer som uppstår i VFU eller i skolan lyfta några olika teoretiska perspektiv som är relevanta för undervisning, och visa hur perspektiven kan bli relevanta för konkreta problem i skolan. Det innebär att vi ibland också vänder på den fråga som situationen kan se ut att handla om, till exempel att en fråga om hur man presenterar bra förklaringar egentligen kan handla om hur man skapar en undervisning som leder till att eleverna ställer frågor som de vill ha svar på. 

Författare är Bengt-Olov Molander och Karim Hamza. Båda har lärarexamen och är docenter i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om VFU-handboken

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

31 Maj 2021