Bärande idéer för reviderad naturvetenskap på grundskolan

Att undervisa i NO på grundskolan är ett utmanande, spännande och roligt uppdrag. Dessa ämnen spänner över ett enormt innehåll. Hur väljer man ut innehåll lämpligt för åldersgruppen? Vilka aktiviteter och praktiska övningar lämpar sig bäst? Böckerna Naturvetenskapens bärande idéer och systerboken Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken har nu reviderats och anpassats efter de nya kursplanerna 2020. 

Naturvetenskapens bärande idéer

Författare till Naturvetenskapens bärande idéer för lärare F-6, 3:e upplagan är Mats Areskoug, Margareta Ekborg, Britt Lindahl och Maria Rosberg.

Hur gick era tankar när ni skrev boken?
Boken är en grundkurs i naturvetenskap. Den är uppbyggd kring några bärande idéer som genomsyrar all naturvetenskap. Genom att förstå innebörden i dessa blir det lättare att strukturera ett till synes gigantiskt innehåll. I denna tredje upplaga har revideringen främst handlat om anpassning till de reviderade kursplanerna för grundskolan 2020. 

Vilka aktuella frågor tas upp?
De allra flesta frågor som diskuteras i samhället har en naturvetenskaplig grund.  Det gäller till exempel miljö, hälsa, energi och teknik. I boken exemplifieras de bärande idéerna ofta med aktuella frågor. 

Vad kommer läsaren att ta med sig efter att ha läst boken? 
Något som är specifikt för boken är att de bärande idéerna ger en tydlig struktur åt ett omfattande stoff.
Syftet är att läsarna får kunskaper om grundläggande naturvetenskap och att de förhoppningsvis kan se sammanhang och helhet i stoffet. 

Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem att förstå det?
I texterna försöker vi förklara begrepp och processer som enligt ämnesdidaktisk forskning är svåra att förstå. Genom att boken återför det mesta av naturvetenskapen på några få bärande idéer blir det lättare att se helhet och sammanhang.

Hur och var kan boken användas? 
Boken kan avvändas på flera sätt. Först och främst är det en kursbok för blivande lärare F-6. Den används då i grundkurser i naturvetenskap.  Den fungerar också som fördjupning och uppslagsbok för verksamma lärare. 
 


Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken 

Författare till Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken, 2:a upplagan Mats Areskoug, Margareta Ekborg, Karin Nilsson och Dora Sallnäs

Varför kom boken till?
Detta är en systerbok till Naturvetenskapens bärande idéer. I den här boken finns ett stort antal aktiviteter som kan genomföras med eleverna. I denna andra upplaga har vi tydligare kopplat aktiviteterna till det centrala innehållet i de reviderade kursplanerna för grundskolan 2020. 

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
I naturvetenskap är det viktigt att eleverna får göra praktiska övningar och undersökningar som kan bidra till att fånga intresset och stärka lärandet. Många böcker med praktiska övningar kan bli något av tipsböcker. I den här boken sätts alla aktiviteter in i ett sammanhang genom att kopplas till de bärande idéerna, och där den teoretiska bakgrunden förklaras vid varje aktivitet.  I varje aktivitet finns förslag på arbetsgång med frågor att ställa till eleverna.

Hur och var kan boken användas?
Boken kan avvändas på flera sätt. Först och främst är det en kursbok för blivande lärare F-6. Den används då i grundkurser i naturvetenskap.  Den fungerar också som inspiration och uppslagsbok för verksamma lärare vid planering och genomförande av undervisning. 

Nyfiken på böckerna?

Låter böckerna intressanta som kurslitteratur?

Läs mer om Naturvetenskapens bärande idéer

Läs mer om Naturvenskapens bärande idéer i praktiken

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

16 Sep 2020